User Tools

Site Tools


infoskarmar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
infoskarmar [2015-06-19 23:40]
perf infoskaermar renamed to infoskarmar
infoskarmar [2015-06-22 00:49] (current)
perf
Line 11: Line 11:
 Det finns även en webbsida med mer information om bland annat riktlinjer för innehåll på skärmarna på följande adress: Det finns även en webbsida med mer information om bland annat riktlinjer för innehåll på skärmarna på följande adress:
  
-http://​www.lth.se/​anstalld/grundservice/infoskarmar/+http://​www.lth.se/​medarbetare/stoed-verktyg/lokaler-utrustning-service/​informationsskaermar/
  
infoskarmar.txt · Last modified: 2015-06-22 00:49 by perf