User Tools

Site Tools


infoskarmar

Jag har synpunkter på de digitala informationsskärmarna som finns i husen. Vart vänder jag mig?

Det finns numera digitala informationsskärmar ute i de olika husen på LTH. Bland annat finns en informationsskärm i entrén på de flesta hus.

DDG står visserligen för den tekniska lösningen, men det är Utbildningsservice som sköter informationsinnehållet på skärmarna.

Har du synpunkter eller önskemål angående informationsinnehållet på skärmarna, kontakta därför följande funktionsadress, som läses av de på Utbildningsservice som sköter skärmarna:

infoskarmar@kansli.lth.se

Det finns även en webbsida med mer information om bland annat riktlinjer för innehåll på skärmarna på följande adress:

http://www.lth.se/medarbetare/stoed-verktyg/lokaler-utrustning-service/informationsskaermar/

infoskarmar.txt · Last modified: 2015-06-22 00:49 by perf