User Tools

Site Tools


informationssakerhet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
informationssakerhet [2014-11-27 09:34]
cr
informationssakerhet [2015-06-19 23:39]
perf informationssaekerhet renamed to informationssakerhet
Line 21: Line 21:
 ==== DISA ==== ==== DISA ====
  
-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en frivillig, kostnadsfri och webbaserad kort utbildning/​självtest i informationssäkerhet som man själv kan genomföra. Den kallas DISA och innehåller några korta videoklipp och ett antal följdfrågor. Du hittar den här:+Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en frivillig, kostnadsfri och webbaserad kort utbildning/​självtest i informationssäkerhet som man själv kan genomföra. Den kallas DISA och innehåller några korta videoklipp och ett antal följdfrågor ​som tar ca 20 minuter att genomföra. Du hittar den här:
  
 **http://​disa.msb.se/​** **http://​disa.msb.se/​**
informationssakerhet.txt · Last modified: 2018-05-18 14:13 by cr