User Tools

Site Tools


informationssakerhet

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att skydda skyddsvärd information från att läcka ut.

För en stor organisation och myndighet som ett universitet finns det ett offentligt uppdrag och naturligt en stor prägel av öppenhet, men samtidigt finns det samtidigt också skyddsvärd information. Det kan handla om att skydda exempelvis opublicerade forskningsresultat, personuppgifter, annat material under sekretess eller annat som kan orsaka skada vid spridning.

Informationssäkerhet är en del av organisationens övergripande säkerhetsarbete. Mer information om Lunds universitets riktlinjer för säkerhet finns på http://www.lu.se/sakerhet/.

Inget säkerhetsarbete i världen är dock komplett om inte policy och rutiner följs ute i verksamheten. Därför är det viktigt att vara bekant med de riktlinjer och rutiner som finns inom informationssäkerhet.

Riktlinjer

Utbildning

DISA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en frivillig, kostnadsfri och webbaserad kort utbildning/självtest i informationssäkerhet som man själv kan genomföra. Den kallas DISA och innehåller några korta videoklipp och ett antal följdfrågor som tar ca 20 minuter att genomföra. Du hittar den här:

http://disa.msb.se/

Mer information

Support

Har du fler frågor om informationssäkerhet? Kontakta LTH Support.

informationssakerhet.txt · Last modified: 2018-05-18 14:13 by cr