User Tools

Site Tools


information_till_nya_anvandare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
information_till_nya_anvandare [2015-07-03 22:26]
perf [Skrivare]
information_till_nya_anvandare [2017-09-18 12:23] (current)
cr
Line 21: Line 21:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Om du har problem eller frågor om din dator så kan du kontakta [[Helpdesk]].+Om du har problem eller frågor om din dator så kan du kontakta [[LTH Support]].
  
 Arbetar du på LTHs kansli och har problem eller frågor rörande utformningen av din arbetsplats,​ möbler m.m, telefon, eller behöver hjälp med andra praktiska saker kring din arbetsplats,​ kontakta [[SoT]]. Arbetar du på LTHs kansli och har problem eller frågor rörande utformningen av din arbetsplats,​ möbler m.m, telefon, eller behöver hjälp med andra praktiska saker kring din arbetsplats,​ kontakta [[SoT]].
Line 103: Line 103:
 Tänk på att alltid [[låsa datorn]] när du lämnar den utan uppsikt, för att förhindra obehörig användning. Låsning av datorn kan göras med hjälp av knappkombinationen //Control + Alt + Delete// och genom att sedan välja alternativet Lås datorn, alternativt [[Windows-tangenten]] + tangenten //L//. Tänk på att alltid [[låsa datorn]] när du lämnar den utan uppsikt, för att förhindra obehörig användning. Låsning av datorn kan göras med hjälp av knappkombinationen //Control + Alt + Delete// och genom att sedan välja alternativet Lås datorn, alternativt [[Windows-tangenten]] + tangenten //L//.
  
-När du går hem för dagen bör du inte låsa datorn, utan [[stänga av datorn|stäng istället av datorn]] (Startmenyn -> "​Stäng av"). Detta sparar dels ström, dels synkroniseras dina filer då mot servern så att de kan säkerhetskopieras,​ och dels möjliggör det för personalen på Helpdesk ​att vid behov utföra service på din dator utan att riskera att skada dina filer.+När du går hem för dagen bör du inte låsa datorn, utan [[stänga av datorn|stäng istället av datorn]] (Startmenyn -> "​Stäng av"). Detta sparar dels ström, dels synkroniseras dina filer då mot servern så att de kan säkerhetskopieras,​ och dels möjliggör det för supportpersonalen ​att vid behov utföra service på din dator utan att riskera att skada dina filer.
  
  
Line 132: Line 132:
   * //​Automatisk uppdatering//​. Din dator söker själv efter och installerar viktiga uppdateringar. Sökningen görs kontinuerligt,​ och om inte du själv har startat installationen tidigare, så görs denna kl 06.00 varje dag. Det kan hända att datorn startar om automatiskt i samband med detta. Skulle du vara inloggad då får du en kort förvarning,​ men du kan inte stoppa omstarten! Spara dina dokument omgående om detta skulle inträffa, annars går ditt arbete förlorat! ​   * //​Automatisk uppdatering//​. Din dator söker själv efter och installerar viktiga uppdateringar. Sökningen görs kontinuerligt,​ och om inte du själv har startat installationen tidigare, så görs denna kl 06.00 varje dag. Det kan hända att datorn startar om automatiskt i samband med detta. Skulle du vara inloggad då får du en kort förvarning,​ men du kan inte stoppa omstarten! Spara dina dokument omgående om detta skulle inträffa, annars går ditt arbete förlorat! ​
   * //​Fjärrskrivbord//​. För att underlätta för systemadminstratören att felsöka din dator är Fjärrskrivbord (”Remote Desktop”) aktiverat som standard. Detta innebär att administratörer kan logga in och fjärrstyra din dator för att t ex kunna installera program och drivrutiner.   * //​Fjärrskrivbord//​. För att underlätta för systemadminstratören att felsöka din dator är Fjärrskrivbord (”Remote Desktop”) aktiverat som standard. Detta innebär att administratörer kan logga in och fjärrstyra din dator för att t ex kunna installera program och drivrutiner.
-  * //​Fjärrhjälp//​. Om du skulle behöva hjälp med något på datorn, kan det vara bra att känna till att vi i förväg har aktiverat funktionen Fjärrhjälp på alla datorer. Detta innebär att vi i Helpdesk, //om vi ringer upp dig och du också aktivt ger ditt samtycke//, på distans kan logga in på din dator medans du är inloggad och hjälpa dig med exempelvis ett datorprogram. Det krävs dock att du aktivt ger ditt samtycke vid ett sådant tillfälle. Detta gör du genom att bejaka frågan i den dialogruta som då dyker upp. Eventuellt kan två samtycken behövas, ett för att personen i Helpdesk ​ska kunna se innehållet på din datorskärm,​ och ett ytterligare om du även vill att personen ska kunna kontrollera datorn och styra datormusen och tangentbordet.+  * //​Fjärrhjälp//​. Om du skulle behöva hjälp med något på datorn, kan det vara bra att känna till att vi i förväg har aktiverat funktionen Fjärrhjälp på alla datorer. Detta innebär att vi i LTH Support, //om vi ringer upp dig och du också aktivt ger ditt samtycke//, på distans kan logga in på din dator medans du är inloggad och hjälpa dig med exempelvis ett datorprogram. Det krävs dock att du aktivt ger ditt samtycke vid ett sådant tillfälle. Detta gör du genom att bejaka frågan i den dialogruta som då dyker upp. Eventuellt kan två samtycken behövas, ett för att personen i LTH Support ​ska kunna se innehållet på din datorskärm,​ och ett ytterligare om du även vill att personen ska kunna kontrollera datorn och styra datormusen och tangentbordet.
  
  
 Har du fler frågor? Tveka inte att höra av dig. Se avsnittet [[#​support]] ovan. Har du fler frågor? Tveka inte att höra av dig. Se avsnittet [[#​support]] ovan.
  
information_till_nya_anvandare.txt · Last modified: 2017-09-18 12:23 by cr