User Tools

Site Tools


information_till_nya_anvandare

This is an old revision of the document!


Information till nya användare

Instruktioner och handledningar

Många av våra instruktioner, guider och handledningar för användandet av datorerna och svar på vanliga frågor har vi samlat på följande adress:

Denna guide finns exempelvis på adressen http://doc.kansli.lth.se/information_till_nya_anvaendare.

Instruktionerna för våra passerkort finns på en separat sida.

Support

Om du har problem eller frågor om din dator så kan du kontakta Helpdesk, antingen via e-post till helpdesk@kansli.lth.se eller telefon 27600. Se även sidan Helpdesk.

Har du problem eller frågor rörande utformningen av din arbetsplats, möbler m.m, telefon, eller behöver hjälp med andra praktiska saker kring din arbetsplats, kontakta intendenturen på e-postadressen intendenturen@kansli.lth.se eller telefon 23232. Se även sidan intendenturen.

Användarnamn

Användarnamn på kansliets datorsystem bildas enligt följande mönster:

fornamn.efternamn

fornamn är ditt förnamn utan eventuella svenska tecken, och detsamma gäller efternamnet. Tillsammans med en sammanbindande punkt bildar dessa ditt användarnamn som du använder för att logga in på kansliets datorer.

Förväxla inte detta användarnamn med det separata användarnamn som används för universitetets katalogtjänst LUCAT, och som du kanske redan fått utav katalogansvarige på din avdelning. LUCAT-användarnamn börjar ofta med prefixet kans- och används tillsammans med ett LUCAT-lösenord för inloggning på de flesta administrativa systemen inom universitetet, men inte för inloggning på själva datorerna på kansliet.

Lösenord

Ditt datorkonto på kansliet skyddas av ett lösenord. När du fick ditt datorkonto ska du ha fått möjlighet att välja lösenord själv. Har du inte fått det, får du automatiskt möjligheten att själv välja lösenord första gången du loggar in med det lösenord du fått tilldelat. Du kan sedan även i fortsättningen själv byta lösenord när du så önskar.

Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt, och innehålla bokstäver, siffror, och versaler och gemener blandat, eller något skiljetecken. Se sidan lösenord för detaljerad information om kraven på lösenord, samt några tips på hur man kan bilda ett säkert lösenord som ändå kan gå att komma ihåg.

E-post

Använd Outlook för att läsa din e-post. Ingen konfigurering av användarnamn och lösenord behövs när du startar programmet första gången. Outlook använder sig automatiskt av ditt användarnamn och lösenord som du använder för att logga in på datorn.

Det finns även möjlighet att läsa sin e-post på andra datorer via en vanlig webbläsare, med hjälp av vår webbmailtjänst. Denna kan nås på följande adress:

Se även avsnittet webmail.

Gemensamma e-postmappar och bokningar

Många avdelningar använder sig av gemensamma e-postmappar för att dela till exempelvis funktionsadresser som flera handläggare behöver ha tillgång till. Genom att använda en gemensam e-postmapp kan alla som har behörighet se, administrera och besvara e-post som gått till respektive funktionsadress.

De gemensamma mapparna visas tyvärr inte som standard i Outlook första gången man startar programmet. För att visa mapparna gör man följande:

 1. Klicka på ikonen “Mapplista”. Denna ikon finns näst längst ner till vänster i Outlookfönstret. Det är den andra ikonen från vänster räknat, och den ser ut som en mappikon.
 2. Fäll ut grenen “Gemensamma mappar” genom att klicka på plustecknet intill det.
 3. Fäll ut grenen “Alla gemensamma mappar” genom att klicka på plustecknet intill det.
 4. Du ska nu kunna hitta en del gemensamma mappar under denna gren, bland annat de gemensamma mappar som är aktuella för din avdelning.

Det finns även gemensamma kalendrar för exempelvis lokalbokning, bokning av låneutrustning som exepelvis bärbara lånedatorer, och bokning av massage.

Program

Programvara installeras automatiskt via servern, vilket gör att vi kan byta ut datorer med kort varsel, till exempel om en dator går sönder. På grund av detta, och för att vi ska kunna erbjuda en effektiv support, har man som användare ytterst begränsade rättigheter att installera något själv. Många programvaror ingår redan i standardinstallationen och finns med stor sannolikhet redan på din dator. Se mer information om standardutbudet på sidan programvara.

En del programvaror kostar dock extra licenspengar, och delas därför endast ut på behovsbasis. En kort motivering av behovet kan därför vara på sin plats. Mer info om detta på sidan programvara.

Lagring

H:, Mina dokument

Personliga arbetsdokument sparas lämpligtvis under mappen “Mina dokument” eller enhetsbokstaven H: som den även är tillgänglig som. Denna mapp synkroniseras mot servern varje gång du loggar in eller loggar ut, vilket alltså innebär att dina dokument även finns sparade på servern. Innehållet i mappen säkerhetskopieras varje dag.

Använd “Mina dokument” för alla personliga och viktiga arbetsdokument – undvik att spara sådana filer och mappar direkt på skrivbordet.

M:, Gemensam

På kansliets server finns en mapp som heter “Gemensam”, och denna monteras på din dator upp under bokstaven M:.

I denna katalog är det meningen att du ska spara arbetsdokument som fler än du själv ska jobba med eller kan ha nytta av, till exempel din arbetsgrupp eller avdelning. Det är inte meningen att mappen ska användas som en ”överflyttningsmapp” för att flytta filer mellan två personer. Detta resulterar ofelbart i att katalogen blir rörig och svår att hitta i. Viktigt att tänka på när du sparar saker i den gemensamma katalogen är att ge filer och mappar vettiga och beskrivande namn för att underlätta sökningar. Håll filnamnen korta och beskrivande, och strukturera upp informationen i mappar så att dina kollegor lätt kan hitta.

Katalogen Gemensam säkerhetskopieras dagligen.

Andra gemensamma resurser

Under toppnivån på Gemensam finns andra matnyttiga saker som är av gemensam natur. Till exempel hittar du här en mapp vid namn Grafisk profil som innehåller LU- och LTH-loggor, bilder och mallar. Har du förslag på andra saker som vore vettigt så säg gärna till.

T:, Transport

Mappen “Transport” på enhetsbokstaven T: är till för de gånger två eller flera personer tillfälligt behöver flytta filer mellan sig. Denna mapp är läs- och skrivbar för alla i domänen och lämpar sig alltså utmärkt för detta ändamål. För att mappen inte ska svämma över av filer kommer den att tömmas en gång om dagen.

Mappen Transport är alltså avsedd endast för tillfälliga filer, och säkerhetskopieras ej.

Säkerhet

Det som du som användare först och främst ska tänka på är att aldrig lämna ifrån dig ditt lösenord! Inte ens till administratören. Det är inte heller tillåtet att använda sitt användarnamn och lösenord för att släppa in någon annan i systemet för att ”arbeta på ditt konto” utan uppsikt. Ditt konto är personligt och ska hanteras som en värdehandling! Du ansvarar för allt som görs i ditt namn, dvs allt som görs när du är inloggad. Kom ihåg att byta ditt lösenord med jämna mellanrum, och särskilt om du misstänker att någon annan kan ha fått reda på ditt lösenord.

Tänk på att alltid låsa datorn när du lämnar den utan uppsikt, för att förhindra obehörig användning. Låsning av datorn kan göras med hjälp av knappkombinationen Control + Alt + Delete och genom att sedan välja alternativet Lås datorn, alternativt Windows-tangenten + tangenten L.

När du går hem för dagen bör du inte låsa datorn, utan stäng istället av datorn (Startmenyn → “Stäng av”). Detta sparar dels ström, dels synkroniseras dina filer då mot servern så att de kan säkerhetskopieras, och dels möjliggör det för personalen på Helpdesk att vid behov utföra service på din dator utan att riskera att skada dina filer.

Skrivare

Skrivare ansluts inte automatiskt, utan du gör detta själv. Följ nedanstående instruktioner:

 1. Öppna Startmenyn och välj “Skrivare och Fax”.
 2. Klicka på “Lägg till en skrivare”.
 3. Klicka på “Nästa” tre gånger och sedan på “Sök nu”.
 4. Dubbelklicka på den skrivare du vill ansluta. För mer information om vilka skrivare och kopiatorer som finns tillgängliga i de olika husen, se avsnittet skrivare.
 5. Ange om du vill använda skrivaren som standardskrivare, och klicka på “Nästa”.
 6. Klicka på “Slutför”. Klart!

För att ta bort skrivare som du inte längre vill ha kvar gör du så här:

 1. Klicka på “Start” och välj “Skrivare och Fax”.
 2. Högerklicka på den skrivare du vill ta bort.
 3. Klicka på “Ta bort” och bekräfta.
 4. Klart!

Alla nyare skrivare på kansliet har en modul för dubbelsidig utskrift. På de skrivare som stöder det, är dubbelsidig utskrift numera förhandsvalt, i enlighet med LU:s riktlinjer för utskrifter som säger att utskrift ska ske dubbelsidigt när så är möjligt. Detta kan stängas av temporärt om man har absolut behov av att få enkelsidiga utskrifter, genom att öppna utskriftsegenskaperna i det program man jobbar i. Tyvärr ser det inte exakt likadant ut i alla program och med alla skrivare, varför ingen generell instruktion kan ges här. Se avsnittet skrivare för hänvisning till de instruktioner som gäller för den skrivarmodell som är aktuell i ditt fall.

Automatiska tjänster

Det finns några olika tjänster som körs på alla datorer för att minska belastningen på vår miljö, öka säkerheten mot olika typer av hot, exempelvis virus och maskar, och för att öka möjligheterna att administrera datorerna på ett effektivt sätt. Här kommer en liten lista över några automatiska tjänster, så att du inte behöver bli förvånad när de dyker upp.

 • Automatisk uppväckning. Din dator väcks upp automatiskt av servern varje vardag kl. 05.45, för att datorn ska vara igång när övriga automatiska schemalagda aktiviteter ska genomföras, och för att datorn ska vara redo när du kommer till din arbetsplats.
 • Automatisk avstängning. Datorer som inte används stängs automatiskt av kl. 18.15 varje dag, om de inte redan manuellt stängts av innan dess. Detta gäller inte bärbara datorer.
 • Automatisk uppdatering. Din dator söker själv efter och installerar viktiga uppdateringar. Sökningen görs kontinuerligt, och om inte du själv har startat installationen tidigare, så görs denna kl 06.00 varje dag. Det kan hända att datorn startar om automatiskt i samband med detta. Skulle du vara inloggad då får du en kort förvarning, men du kan inte stoppa omstarten! Spara dina dokument omgående om detta skulle inträffa, annars går ditt arbete förlorat!
 • Automatisk virusskanning. Datorn genomsöker hela hårddisken efter virus varje dag kl 06.30. Dessutom skannas alla inkommande e-post, precis som tidigare.
 • Fjärrskrivbord. För att underlätta för systemadminstratören att felsöka din dator är Fjärrskrivbord (”Remote Desktop”) aktiverat som standard. Detta innebär att administratörer kan logga in och fjärrstyra din dator för att t ex kunna installera program och drivrutiner.
 • Fjärrhjälp. Om du skulle behöva hjälp med något på datorn, kan det vara bra att känna till att vi i förväg har aktiverat funktionen Fjärrhjälp på alla datorer. Detta innebär att vi i Helpdesk, om vi ringer upp dig och du också aktivt ger ditt samtycke, på distans kan logga in på din dator medans du är inloggad och hjälpa dig med exempelvis ett datorprogram. Det krävs dock att du aktivt ger ditt samtycke vid ett sådant tillfälle. Detta gör du genom att bejaka frågan i den dialogruta som då dyker upp. Eventuellt kan två samtycken behövas, ett för att personen i Helpdesk ska kunna se innehållet på din datorskärm, och ett ytterligare om du även vill att personen ska kunna kontrollera datorn och styra datormusen och tangentbordet.

Har du fler frågor? Tveka inte att höra av dig. Se avsnittet support ovan.

Med vänliga hälsningar

Helpdesk

information_till_nya_anvandare.1231852038.txt.gz · Last modified: 2009-01-13 14:07 by cr