User Tools

Site Tools


information_till_nya_anvandare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
information_till_nya_anvandare [2015-07-03 22:15]
perf [Support]
information_till_nya_anvandare [2017-09-18 12:23]
cr
Line 7: Line 7:
 Många av våra instruktioner,​ guider och handledningar för användandet av datorerna och svar på  vanliga frågor har vi samlat på följande adress: Många av våra instruktioner,​ guider och handledningar för användandet av datorerna och svar på  vanliga frågor har vi samlat på följande adress:
  
-  * http://support.kansli.lth.se/+  * https://​support.lth.se/​
  
-Denna guide finns exempelvis på adressen ​http://support.kansli.lth.se/information_till_nya_anvaendare.+Denna guide finns exempelvis på adressen ​https://​support.lth.se/​information_till_nya_anvandare.
  
 Instruktionerna för våra [[kort|passerkort finns på en separat sida]]. Instruktionerna för våra [[kort|passerkort finns på en separat sida]].
Line 21: Line 21:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Om du har problem eller frågor om din dator så kan du kontakta [[Helpdesk]].+Om du har problem eller frågor om din dator så kan du kontakta [[LTH Support]].
  
 Arbetar du på LTHs kansli och har problem eller frågor rörande utformningen av din arbetsplats,​ möbler m.m, telefon, eller behöver hjälp med andra praktiska saker kring din arbetsplats,​ kontakta [[SoT]]. Arbetar du på LTHs kansli och har problem eller frågor rörande utformningen av din arbetsplats,​ möbler m.m, telefon, eller behöver hjälp med andra praktiska saker kring din arbetsplats,​ kontakta [[SoT]].
Line 37: Line 37:
 ===== Lösenord ===== ===== Lösenord =====
  
-Ditt datorkonto ​på kansliet ​skyddas av ett [[lösenord]]. ​När du fick ditt datorkonto ska du ha fått möjlighet att välja lösenord själv. Har du inte fått det, får du automatiskt möjligheten att själv välja lösenord första gången du loggar in med det lösenord du fått tilldelat. Du kan sedan även i fortsättningen själv byta lösenord när du så önskar. +Ditt datorkonto skyddas av ett [[lösenord]]. Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt, och innehålla bokstäver, siffror, och versaler och gemener blandat, eller något skiljetecken. Se sidan [[lösenord]] för detaljerad information om kraven på lösenord, samt några tips på hur man kan bilda ett säkert lösenord som ändå kan gå att komma ihåg.
- +
-Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt, och innehålla bokstäver, siffror, och versaler och gemener blandat, eller något skiljetecken. Se sidan [[lösenord]] för detaljerad information om kraven på lösenord, samt några tips på hur man kan bilda ett säkert lösenord som ändå kan gå att komma ihåg.+
  
  
Line 56: Line 54:
  
  
- 
-==== Gemensamma e-postmappar och bokningar ==== 
- 
-Många avdelningar använder sig av gemensamma e-postmappar för att dela till exempelvis funktionsadresser som flera handläggare behöver ha tillgång till. Genom att använda en gemensam e-postmapp kan alla som har behörighet se, administrera och besvara e-post som gått till respektive funktionsadress. 
- 
-De gemensamma mapparna visas tyvärr inte som standard i Outlook första gången man startar programmet. För att visa mapparna gör man följande: 
- 
-  - Klicka på ikonen "​Mapplista"​. Denna ikon finns näst längst ner till vänster i Outlookfönstret. Det är den andra ikonen från vänster räknat, och den ser ut som en mappikon. 
-  - Fäll ut grenen "​Gemensamma mappar"​ genom att klicka på plustecknet intill det. 
-  - Fäll ut grenen "Alla gemensamma mappar"​ genom att klicka på plustecknet intill det. 
-  - Du ska nu kunna hitta en del gemensamma mappar under denna gren, bland annat de gemensamma mappar som är aktuella för din avdelning. 
- 
-Det finns även gemensamma kalendrar för exempelvis [[konferensrum|lokalbokning]],​ bokning av [[låneutrustning]] som exepelvis bärbara [[lånedatorer]],​ och bokning av massage. 
  
  
Line 76: Line 61:
  
 ===== Program ===== ===== Program =====
-[[Programvara]] installeras automatiskt ​via servernvilket gör att vi kan byta ut datorer med kort varsel, till exempel om en dator går sönderPå grund av detta, och för att vi ska kunna erbjuda ​en effektiv support, har man som användare ​ytterst begränsade rättigheter ​att installera något ​själv. Många programvaror ingår redan standardinstallationen och finns med stor sannolikhet redan på din dator. Se mer information om standardutbudet på sidan [[programvara]].+En del [[Programvara|programvaror]] installeras automatiskt, ​andra kan kan man själv installera via [[Software center]]Normalt har inte en användare ​behörighet ​att installera ​program på något ​annat sätt, men särskilda fall kan en användare få mer behörighet ​på sin dator.
  
 En del programvaror kostar dock extra licenspengar,​ och delas därför endast ut på behovsbasis. En kort motivering av behovet kan därför vara på sin plats. Mer info om detta på sidan [[programvara]]. En del programvaror kostar dock extra licenspengar,​ och delas därför endast ut på behovsbasis. En kort motivering av behovet kan därför vara på sin plats. Mer info om detta på sidan [[programvara]].
Line 118: Line 103:
 Tänk på att alltid [[låsa datorn]] när du lämnar den utan uppsikt, för att förhindra obehörig användning. Låsning av datorn kan göras med hjälp av knappkombinationen //Control + Alt + Delete// och genom att sedan välja alternativet Lås datorn, alternativt [[Windows-tangenten]] + tangenten //L//. Tänk på att alltid [[låsa datorn]] när du lämnar den utan uppsikt, för att förhindra obehörig användning. Låsning av datorn kan göras med hjälp av knappkombinationen //Control + Alt + Delete// och genom att sedan välja alternativet Lås datorn, alternativt [[Windows-tangenten]] + tangenten //L//.
  
-När du går hem för dagen bör du inte låsa datorn, utan [[stänga av datorn|stäng istället av datorn]] (Startmenyn -> "​Stäng av"). Detta sparar dels ström, dels synkroniseras dina filer då mot servern så att de kan säkerhetskopieras,​ och dels möjliggör det för personalen på Helpdesk ​att vid behov utföra service på din dator utan att riskera att skada dina filer.+När du går hem för dagen bör du inte låsa datorn, utan [[stänga av datorn|stäng istället av datorn]] (Startmenyn -> "​Stäng av"). Detta sparar dels ström, dels synkroniseras dina filer då mot servern så att de kan säkerhetskopieras,​ och dels möjliggör det för supportpersonalen ​att vid behov utföra service på din dator utan att riskera att skada dina filer.
  
  
Line 134: Line 119:
  
  
-Alla nyare skrivare ​på kansliet ​har en modul för dubbelsidig utskrift. På de skrivare som stöder det, är dubbelsidig utskrift numera förhandsvalt,​ i enlighet med LU:s riktlinjer för utskrifter som säger att utskrift ska ske dubbelsidigt när så är möjligt. Detta kan stängas av temporärt om man har absolut behov av att få enkelsidiga utskrifter, genom att öppna utskriftsegenskaperna i det program man jobbar i. Tyvärr ser det inte exakt likadant ut i alla program och med alla skrivare, varför ingen generell instruktion kan ges här.+Alla nyare skrivare har en modul för dubbelsidig utskrift. På de skrivare som stöder det, är dubbelsidig utskrift numera förhandsvalt,​ i enlighet med LU:s riktlinjer för utskrifter som säger att utskrift ska ske dubbelsidigt när så är möjligt. Detta kan stängas av temporärt om man har absolut behov av att få enkelsidiga utskrifter, genom att öppna utskriftsegenskaperna i det program man jobbar i. Tyvärr ser det inte exakt likadant ut i alla program och med alla skrivare, varför ingen generell instruktion kan ges här.
 Se avsnittet [[skrivare]] för hänvisning till de instruktioner som gäller för den skrivarmodell som är aktuell i ditt fall. Se avsnittet [[skrivare]] för hänvisning till de instruktioner som gäller för den skrivarmodell som är aktuell i ditt fall.
  
Line 147: Line 132:
   * //​Automatisk uppdatering//​. Din dator söker själv efter och installerar viktiga uppdateringar. Sökningen görs kontinuerligt,​ och om inte du själv har startat installationen tidigare, så görs denna kl 06.00 varje dag. Det kan hända att datorn startar om automatiskt i samband med detta. Skulle du vara inloggad då får du en kort förvarning,​ men du kan inte stoppa omstarten! Spara dina dokument omgående om detta skulle inträffa, annars går ditt arbete förlorat! ​   * //​Automatisk uppdatering//​. Din dator söker själv efter och installerar viktiga uppdateringar. Sökningen görs kontinuerligt,​ och om inte du själv har startat installationen tidigare, så görs denna kl 06.00 varje dag. Det kan hända att datorn startar om automatiskt i samband med detta. Skulle du vara inloggad då får du en kort förvarning,​ men du kan inte stoppa omstarten! Spara dina dokument omgående om detta skulle inträffa, annars går ditt arbete förlorat! ​
   * //​Fjärrskrivbord//​. För att underlätta för systemadminstratören att felsöka din dator är Fjärrskrivbord (”Remote Desktop”) aktiverat som standard. Detta innebär att administratörer kan logga in och fjärrstyra din dator för att t ex kunna installera program och drivrutiner.   * //​Fjärrskrivbord//​. För att underlätta för systemadminstratören att felsöka din dator är Fjärrskrivbord (”Remote Desktop”) aktiverat som standard. Detta innebär att administratörer kan logga in och fjärrstyra din dator för att t ex kunna installera program och drivrutiner.
-  * //​Fjärrhjälp//​. Om du skulle behöva hjälp med något på datorn, kan det vara bra att känna till att vi i förväg har aktiverat funktionen Fjärrhjälp på alla datorer. Detta innebär att vi i Helpdesk, //om vi ringer upp dig och du också aktivt ger ditt samtycke//, på distans kan logga in på din dator medans du är inloggad och hjälpa dig med exempelvis ett datorprogram. Det krävs dock att du aktivt ger ditt samtycke vid ett sådant tillfälle. Detta gör du genom att bejaka frågan i den dialogruta som då dyker upp. Eventuellt kan två samtycken behövas, ett för att personen i Helpdesk ​ska kunna se innehållet på din datorskärm,​ och ett ytterligare om du även vill att personen ska kunna kontrollera datorn och styra datormusen och tangentbordet.+  * //​Fjärrhjälp//​. Om du skulle behöva hjälp med något på datorn, kan det vara bra att känna till att vi i förväg har aktiverat funktionen Fjärrhjälp på alla datorer. Detta innebär att vi i LTH Support, //om vi ringer upp dig och du också aktivt ger ditt samtycke//, på distans kan logga in på din dator medans du är inloggad och hjälpa dig med exempelvis ett datorprogram. Det krävs dock att du aktivt ger ditt samtycke vid ett sådant tillfälle. Detta gör du genom att bejaka frågan i den dialogruta som då dyker upp. Eventuellt kan två samtycken behövas, ett för att personen i LTH Support ​ska kunna se innehållet på din datorskärm,​ och ett ytterligare om du även vill att personen ska kunna kontrollera datorn och styra datormusen och tangentbordet.
  
  
 Har du fler frågor? Tveka inte att höra av dig. Se avsnittet [[#​support]] ovan. Har du fler frågor? Tveka inte att höra av dig. Se avsnittet [[#​support]] ovan.
  
information_till_nya_anvandare.txt · Last modified: 2017-09-18 12:23 by cr