User Tools

Site Tools


information_till_nya_anvandare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
information_till_nya_anvandare [2015-07-03 22:15]
perf [Support]
information_till_nya_anvandare [2015-07-03 22:26]
perf [Skrivare]
Line 7: Line 7:
 Många av våra instruktioner,​ guider och handledningar för användandet av datorerna och svar på  vanliga frågor har vi samlat på följande adress: Många av våra instruktioner,​ guider och handledningar för användandet av datorerna och svar på  vanliga frågor har vi samlat på följande adress:
  
-  * http://support.kansli.lth.se/+  * https://​support.lth.se/​
  
-Denna guide finns exempelvis på adressen ​http://support.kansli.lth.se/information_till_nya_anvaendare.+Denna guide finns exempelvis på adressen ​https://​support.lth.se/​information_till_nya_anvandare.
  
 Instruktionerna för våra [[kort|passerkort finns på en separat sida]]. Instruktionerna för våra [[kort|passerkort finns på en separat sida]].
Line 37: Line 37:
 ===== Lösenord ===== ===== Lösenord =====
  
-Ditt datorkonto ​på kansliet ​skyddas av ett [[lösenord]]. ​När du fick ditt datorkonto ska du ha fått möjlighet att välja lösenord själv. Har du inte fått det, får du automatiskt möjligheten att själv välja lösenord första gången du loggar in med det lösenord du fått tilldelat. Du kan sedan även i fortsättningen själv byta lösenord när du så önskar. +Ditt datorkonto skyddas av ett [[lösenord]]. Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt, och innehålla bokstäver, siffror, och versaler och gemener blandat, eller något skiljetecken. Se sidan [[lösenord]] för detaljerad information om kraven på lösenord, samt några tips på hur man kan bilda ett säkert lösenord som ändå kan gå att komma ihåg.
- +
-Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt, och innehålla bokstäver, siffror, och versaler och gemener blandat, eller något skiljetecken. Se sidan [[lösenord]] för detaljerad information om kraven på lösenord, samt några tips på hur man kan bilda ett säkert lösenord som ändå kan gå att komma ihåg.+
  
  
Line 56: Line 54:
  
  
- 
-==== Gemensamma e-postmappar och bokningar ==== 
- 
-Många avdelningar använder sig av gemensamma e-postmappar för att dela till exempelvis funktionsadresser som flera handläggare behöver ha tillgång till. Genom att använda en gemensam e-postmapp kan alla som har behörighet se, administrera och besvara e-post som gått till respektive funktionsadress. 
- 
-De gemensamma mapparna visas tyvärr inte som standard i Outlook första gången man startar programmet. För att visa mapparna gör man följande: 
- 
-  - Klicka på ikonen "​Mapplista"​. Denna ikon finns näst längst ner till vänster i Outlookfönstret. Det är den andra ikonen från vänster räknat, och den ser ut som en mappikon. 
-  - Fäll ut grenen "​Gemensamma mappar"​ genom att klicka på plustecknet intill det. 
-  - Fäll ut grenen "Alla gemensamma mappar"​ genom att klicka på plustecknet intill det. 
-  - Du ska nu kunna hitta en del gemensamma mappar under denna gren, bland annat de gemensamma mappar som är aktuella för din avdelning. 
- 
-Det finns även gemensamma kalendrar för exempelvis [[konferensrum|lokalbokning]],​ bokning av [[låneutrustning]] som exepelvis bärbara [[lånedatorer]],​ och bokning av massage. 
  
  
Line 76: Line 61:
  
 ===== Program ===== ===== Program =====
-[[Programvara]] installeras automatiskt ​via servernvilket gör att vi kan byta ut datorer med kort varsel, till exempel om en dator går sönderPå grund av detta, och för att vi ska kunna erbjuda ​en effektiv support, har man som användare ​ytterst begränsade rättigheter ​att installera något ​själv. Många programvaror ingår redan standardinstallationen och finns med stor sannolikhet redan på din dator. Se mer information om standardutbudet på sidan [[programvara]].+En del [[Programvara|programvaror]] installeras automatiskt, ​andra kan kan man själv installera via [[Software center]]Normalt har inte en användare ​behörighet ​att installera ​program på något ​annat sätt, men särskilda fall kan en användare få mer behörighet ​på sin dator.
  
 En del programvaror kostar dock extra licenspengar,​ och delas därför endast ut på behovsbasis. En kort motivering av behovet kan därför vara på sin plats. Mer info om detta på sidan [[programvara]]. En del programvaror kostar dock extra licenspengar,​ och delas därför endast ut på behovsbasis. En kort motivering av behovet kan därför vara på sin plats. Mer info om detta på sidan [[programvara]].
Line 134: Line 119:
  
  
-Alla nyare skrivare ​på kansliet ​har en modul för dubbelsidig utskrift. På de skrivare som stöder det, är dubbelsidig utskrift numera förhandsvalt,​ i enlighet med LU:s riktlinjer för utskrifter som säger att utskrift ska ske dubbelsidigt när så är möjligt. Detta kan stängas av temporärt om man har absolut behov av att få enkelsidiga utskrifter, genom att öppna utskriftsegenskaperna i det program man jobbar i. Tyvärr ser det inte exakt likadant ut i alla program och med alla skrivare, varför ingen generell instruktion kan ges här.+Alla nyare skrivare har en modul för dubbelsidig utskrift. På de skrivare som stöder det, är dubbelsidig utskrift numera förhandsvalt,​ i enlighet med LU:s riktlinjer för utskrifter som säger att utskrift ska ske dubbelsidigt när så är möjligt. Detta kan stängas av temporärt om man har absolut behov av att få enkelsidiga utskrifter, genom att öppna utskriftsegenskaperna i det program man jobbar i. Tyvärr ser det inte exakt likadant ut i alla program och med alla skrivare, varför ingen generell instruktion kan ges här.
 Se avsnittet [[skrivare]] för hänvisning till de instruktioner som gäller för den skrivarmodell som är aktuell i ditt fall. Se avsnittet [[skrivare]] för hänvisning till de instruktioner som gäller för den skrivarmodell som är aktuell i ditt fall.
  
information_till_nya_anvandare.txt · Last modified: 2017-09-18 12:23 by cr