User Tools

Site Tools


iml

This is an old revision of the document!


This page in English

Information för anställda på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML)

Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på IML:s nät.

Datordriftgruppen (DDG) har driftansvaret för IML:s windowsdatorer. I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.

Kontaktuppgifter

Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:

Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras, kontakta LTH Support.

iml.1519808918.txt.gz · Last modified: 2018-02-28 10:08 by cr