User Tools

Site Tools


iml

This is an old revision of the document!


This page in English

Information för anställda på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML)

Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på IML:s nät.

Datordriftgruppen (DDG) har driftansvaret för IML:s windowsdatorer. I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.

Kontaktuppgifter

Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:

Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras, kontakta Helpdesk.

Migrering

Information om den pågående migreringen av datorer på IML finns på sidan migrering av IML.

iml.1483281935.txt.gz · Last modified: 2017-01-01 15:45 by cr