User Tools

Site Tools


iml

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
iml [2018-02-21 10:14]
cr
iml [2019-02-19 12:37] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Information för anställda på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML) ====== ====== Information för anställda på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML) ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på IML:s nät.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.iml.lth.se|institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML)]].
  
 <WRAP box> <WRAP box>
Line 22: Line 22:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-===== Migrering ===== 
- 
-Information om den pågående migreringen av datorer på IML finns på sidan **[[migrering av IML]]**. 
  
  
iml.1519204454.txt.gz · Last modified: 2018-02-21 10:14 by cr