User Tools

Site Tools


iml

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
iml [2018-02-21 10:14]
cr
iml [2019-02-19 12:37]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Information för anställda på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML) ====== ====== Information för anställda på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML) ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på IML:s nät.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.iml.lth.se|institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML)]].
  
 <WRAP box> <WRAP box>
Line 22: Line 22:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-===== Migrering ===== 
- 
-Information om den pågående migreringen av datorer på IML finns på sidan **[[migrering av IML]]**. 
  
  
iml.txt · Last modified: 2019-02-19 12:37 by cr