User Tools

Site Tools


iml

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
iml [2015-11-25 08:35]
cr
iml [2019-02-19 12:37]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Information för anställda på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML) ====== ====== Information för anställda på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML) ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på IML:s nät.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.iml.lth.se|institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML)]].
  
 <WRAP box> <WRAP box>
-Datordriftgruppen ([[DDG]]) har driftansvaret för IML:s windowsdatorer. <wrap em>För support, vänd dig i första hand till Rudolf Abelin.</​wrap>​+Datordriftgruppen ([[DDG]]) har driftansvaret för IML:s windowsdatorer. <wrap em>första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.</​wrap>​
  
-<WRAP tip center ​60%>+<WRAP tip center ​80%>
 **Kontaktuppgifter** **Kontaktuppgifter**
-  * Rudolf Abelin ​<rudolf.abelin@kansli.lth.se>,​ anknytning ​24755+  * Produktionsekonomi:​ Birgitta Olvegart ​<birgitta.olvegart@iml.lth.se>,​ anknytning ​28010
 +  * Teknisk logistik: Jan Olhager <​jan.olhager@tlog.lth.se>,​ anknytning 20366.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 18: Line 18:
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
  
-Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[Helpdesk]].  ​+Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].  ​
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-===== Migrering ===== 
- 
-Information om den pågående migreringen av datorer på IML finns på sidan **[[migrering av IML]]**. 
  
  
iml.txt · Last modified: 2019-02-19 12:37 by cr