User Tools

Site Tools


iml

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
iml [2015-06-03 11:03]
perf created
iml [2018-02-28 10:08]
cr
Line 1: Line 1:
-<wrap round info>​[[en:​eit|This page in English]]</​wrap>​+<wrap round info>​[[en:​iml|This page in English]]</​wrap>​
  
 ====== Information för anställda på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML) ====== ====== Information för anställda på institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML) ======
Line 6: Line 6:
  
 <WRAP box> <WRAP box>
-Datordriftgruppen ([[DDG]]) har driftansvaret för IML:s windowsdatorer. <wrap em>För support, vänd dig i första hand till Rudolf Abelin.</​wrap>​+Datordriftgruppen ([[DDG]]) har driftansvaret för IML:s windowsdatorer. <wrap em>första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.</​wrap>​
  
-<WRAP tip center ​60%>+<WRAP tip center ​80%>
 **Kontaktuppgifter** **Kontaktuppgifter**
-  * Rudolf Abelin ​<rudolf.abelin@kansli.lth.se>,​ anknytning ​24755+  * Produktionsekonomi:​ Birgitta Olvegart ​<birgitta.olvegart@iml.lth.se>,​ anknytning ​28010
 +  * Teknisk logistik: Jan Olhager <​jan.olhager@tlog.lth.se>,​ anknytning 20366.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 18: Line 18:
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
  
-Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[Helpdesk]].  ​+Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].  ​
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +
  
iml.txt · Last modified: 2019-02-19 12:37 by cr