User Tools

Site Tools


image_resizer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
image_resizer [2015-05-22 14:22]
cr
image_resizer [2016-12-28 13:49] (current)
peterv
Line 11: Line 11:
 Programmet är gratis och finns att ladda ner på https://​imageresizer.codeplex.com/​ om ni är intresserade att ha det på er privata dator. Programmet är gratis och finns att ladda ner på https://​imageresizer.codeplex.com/​ om ni är intresserade att ha det på er privata dator.
  
-Har du behov att redigera bilderna lite mer? Se [[Paint.NET]].+Har du behov att redigera bilderna lite mer? Se [[Paint.NET]]. ​Vill du göra mer avancerade bulk-editeringar?​ Se [[xnview|XnView]]
image_resizer.1432297349.txt.gz · Last modified: 2015-05-22 14:22 by cr