User Tools

Site Tools


image_resizer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
image_resizer [2015-04-09 16:13]
pelle
image_resizer [2016-12-28 13:49] (current)
peterv
Line 1: Line 1:
-====== ​Ändra storlek på bild- eller fotofiler ​====== +====== ​Image Resizer ​======
-Installera programmet **Image Resizer** som du hittar i [[software_center|Software Center]]. Programmet klarar av följande filformat: bmp, dib, gif, ico, jpe, jpeg, jpg, png, tif, tiff, wdp.+
  
-Nu kan du markera en eller flera filerhögerklicka och välja "​Resize Pictures"​se bilden nedan+Har du behov av att ändra storlek på bild- eller fotofiler kan du installera programmet //Image Resizer// som du hittar i [[software_center|Software Center]]. Programmet klarar av följande filformat: bmp, dib, gif, ico, jpe, jpeg, jpg, png, tiftiffwdp.
  
-{{::​image_resizer.png?​nolink&​400|}}+Nu kan du markera en eller flera filer i [[Utforskaren]],​ högerklicka och välja "​Resize Pictures"​. Se bilderna nedan.
  
 +{{::​imageresizer.jpg?​direct&​300|}}
 +
 +{{::​image_resizer.png?​direct|}}
 +
 +Programmet är gratis och finns att ladda ner på https://​imageresizer.codeplex.com/​ om ni är intresserade att ha det på er privata dator.
 +
 +Har du behov att redigera bilderna lite mer? Se [[Paint.NET]]. Vill du göra mer avancerade bulk-editeringar?​ Se [[xnview|XnView]]
image_resizer.1428588790.txt.gz · Last modified: 2015-04-09 16:13 by pelle