User Tools

Site Tools


image_resizer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
image_resizer [2015-04-08 14:00]
pelle skapad
image_resizer [2016-12-28 13:49] (current)
peterv
Line 1: Line 1:
-====== ​Ändra storlek på bild- eller fotofiler ​====== +====== ​Image Resizer ​======
-Installera programmet **Image Resizer** som du hittar i Software Center.+
  
-Nu kan du högerklicka ​på en eller flera filer och välja "​Resize Pictures"​.+Har du behov av att ändra storlek ​på bild- eller fotofiler kan du installera programmet //Image Resizer// som du hittar i [[software_center|Software Center]]. Programmet klarar av följande filformat: bmp, dib, gif, ico, jpe, jpeg, jpg, png, tif, tiff, wdp.
  
 +Nu kan du markera en eller flera filer i [[Utforskaren]],​ högerklicka och välja "​Resize Pictures"​. Se bilderna nedan.
 +
 +{{::​imageresizer.jpg?​direct&​300|}}
 +
 +{{::​image_resizer.png?​direct|}}
 +
 +Programmet är gratis och finns att ladda ner på https://​imageresizer.codeplex.com/​ om ni är intresserade att ha det på er privata dator.
 +
 +Har du behov att redigera bilderna lite mer? Se [[Paint.NET]]. Vill du göra mer avancerade bulk-editeringar?​ Se [[xnview|XnView]]
image_resizer.1428494412.txt.gz · Last modified: 2015-04-08 14:00 by pelle