User Tools

Site Tools


ie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ie [2017-10-11 16:39]
peterv [Bakgrund]
ie [2018-05-18 14:12] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Internet Explorer ====== ====== Internet Explorer ======
  
-===== Observera! =====+<WRAP important>​
 Av säkerhetskäl rekommenderar vi er inte längre att använda Internet Explorer (IE)! Av säkerhetskäl rekommenderar vi er inte längre att använda Internet Explorer (IE)!
-Det finns fortfarande vissa LU-tjänster som kräver att man använder IE, tex. LUPIN. Det är inget problem att använda IE för just de tjänsterna. 
  
-Dessutom ​finns det en del tjänster som inte fungerar bra med IE längreTill dem hör Typo3.+Det finns fortfarande vissa LU-tjänster som kräver att man använder Internet Explorer, tex[[Lupin]]. Det är inget problem att använda Internet Explorer för just de tjänsterna.
  
-Vi rekommenderar idag att ni i första hand använder [[edge|Edge]].+Dessutom finns det en del tjänster som inte fungerar bra med Internet Explorer längre, till exempel Typo3. 
 + 
 +Vi rekommenderar idag att ni i första hand använder ​webbläsaren ​[[Edge]]. 
 +</​WRAP>​
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
Line 63: Line 65:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Se [[LU Support]] för svaren på många vanliga frågor om Internet Explorer. Skulle du inte hitta svaret på din fråga där, kontakta gärna [[Helpdesk]].+Se [[LU Support]] för svaren på många vanliga frågor om Internet Explorer. Skulle du inte hitta svaret på din fråga där, kontakta gärna [[LTH Support]]. 
  
  
ie.1507732742.txt.gz · Last modified: 2017-10-11 16:39 by peterv