User Tools

Site Tools


ie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
ie [2015-10-22 13:55]
cr
ie [2017-10-11 16:41]
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Internet Explorer ====== ====== Internet Explorer ======
 +
 +<WRAP important>​
 +Av säkerhetskäl rekommenderar vi er inte längre att använda Internet Explorer (IE)!
 +
 +Det finns fortfarande vissa LU-tjänster som kräver att man använder Internet Explorer, tex. [[Lupin]]. Det är inget problem att använda Internet Explorer för just de tjänsterna.
 +
 +Dessutom finns det en del tjänster som inte fungerar bra med Internet Explorer längre, till exempel Typo3.
 +
 +Vi rekommenderar idag att ni i första hand använder webbläsaren [[Edge]].
 +</​WRAP>​
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
ie.txt · Last modified: 2018-05-18 14:12 by cr