User Tools

Site Tools


ie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
ie [2015-10-22 13:55]
cr
ie [2017-10-11 16:39]
peterv [Bakgrund]
Line 1: Line 1:
 ====== Internet Explorer ====== ====== Internet Explorer ======
 +
 +===== Observera! =====
 +Av säkerhetskäl rekommenderar vi er inte längre att använda Internet Explorer (IE)!
 +Det finns fortfarande vissa LU-tjänster som kräver att man använder IE, tex. LUPIN. Det är inget problem att använda IE för just de tjänsterna.
 +
 +Dessutom finns det en del tjänster som inte fungerar bra med IE längre. Till dem hör Typo3.
 +
 +Vi rekommenderar idag att ni i första hand använder [[edge|Edge]].
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
ie.txt · Last modified: 2018-05-18 14:12 by cr