User Tools

Site Tools


ie-note

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ie-note [2017-09-28 11:18]
peterv
ie-note [2017-09-28 12:01] (current)
cr
Line 2: Line 2:
  
 <WRAP important>​ <WRAP important>​
-Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig (starkt) att **endast använda Internet Explorer för åtkomst till Lupin**.+Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig (starkt) att **endast använda Internet Explorer för åtkomst till [[Lupin]]**.
  
-För all övrig användning rekommenderar vi dig att i första hand använda den moderna webbläsaren Edge som uppfyller moderna säkerhetskrav.</​WRAP>​+För all övrig användning rekommenderar vi dig att i första hand använda den moderna webbläsaren ​[[Edge]] som uppfyller moderna säkerhetskrav.</​WRAP>​
  
   * Gå vidare till [[https://​www.proceedo.net/​|Proceedo (Lupin)]]   * Gå vidare till [[https://​www.proceedo.net/​|Proceedo (Lupin)]]
Line 11: Line 11:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Frågor om detta? Kontakta LTH Support.+Frågor om detta? Kontakta ​[[LTH Support]].
ie-note.txt · Last modified: 2017-09-28 12:01 by cr