User Tools

Site Tools


helpdesk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
helpdesk [2016-05-24 13:57]
cr
helpdesk [2018-05-18 11:56] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Helpdesk ====== ====== Helpdesk ======
  
-Helpdesk erbjuder hjälp och support för datoranvändare inom LTH:s kansli, Kansli N, IML och andra enheter och avdelningar som avtalat datorsupport med [[DDG]]. +Se [[LTH Support]].
- +
-Till Helpdesk kan du vända dig om du har problem, synpunkter, eller frågor rörande datorerna eller datortjänsterna på dessa avdelningar. +
-<WRAP clear></​WRAP>​ +
-<WRAP important right> +
-Användare på **[[EIT]]** ska, istället för till Helpdesk, i första hand vända sig till lokal IT-personal på institutionen:​ +
- +
-  * Josef Wajnblom <​josef.wajnblom@eit.lth.se>,​ anknytning 24463. +
-  * Erik Jonsson <​erik.jonsson@eit.lth.se>,​ anknytning 24035. +
-  * Bertil Lindvall <​bertil.lindvall@eit.lth.se>,​ anknytning 27513. +
-</​WRAP>​ +
- +
- +
- +
-===== Kontakt ===== +
- +
-För att ditt ärende ska hamna rätt ber vi dig att följa nedanstående anvisningar vid kontakt med Helpdesk. +
- +
- +
- +
-==== E-post ==== +
- +
-Det säkraste sättet att kontakta Helpdesk är med e-post. Vår e-postadress är samma som för [[LTH Support]]: +
- +
-**<​support@lth.se>​** +
- +
-Denna funktionsadress läses och hanteras av den som sköter supporten för dagen, vilket kan variera. +
-Vi ber dig att så långt det är möjligt använda denna e-postadress vid kontakt med oss. Var noga med att tydligt sammanfatta vad ärendet gäller i ämnesraden,​ och försök att i brevet detaljerat förklara ärendet. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-==== Telefon ==== +
- +
-Vi kan även nås på telefon under kontorstid. Vi har dock normalt lunchuppehåll mellan 11.30 och 12.30. Anknytningen är: +
- +
-**27600** (utanför universitetet 046-2227600) +
- +
-Denna telefon är i sin tur vidarekopplad till den som sköter supporten för dagen, vilket varierar. För att samtalet ska hamna rätt ber vi dig alltså att undvika att ringa på andra nummer än det ovanstående. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-===== Personal ===== +
- +
-Vi som sköter Helpdesk är för närvarande följande:​ +
- +
-  * Per Johansson, systemansvarig (support, 80%) +
-  * Robert Johnsson, systemansvarig (support, 100%) +
-  * Christian Rose, systemutvecklare (utveckling och inköp) +
- +
-Eftersom vi kör ett alternerande schema ber vi er att i möjligaste mån använda kontaktuppgifterna ovan istället för att kontakta oss direkt. Tack för din hjälp! +
- +
- +
- +
- +
-===== Organisation ===== +
- +
-Vi är en del av Datordriftgruppen LTH, förkortad [[DDG]].+
  
helpdesk.1464091060.txt.gz · Last modified: 2016-05-24 13:57 by cr