User Tools

Site Tools


helpdesk

This is an old revision of the document!


This page in English

Helpdesk

Helpdesk erbjuder hjälp och support för datoranvändare inom LTH:s kansli, Kansli N, IML och andra enheter och avdelningar som avtalat datorsupport med DDG.

Till Helpdesk kan du vända dig om du har problem, synpunkter, eller frågor rörande datorerna eller datortjänsterna på dessa avdelningar.

Användare på EIT ska, istället för till Helpdesk, i första hand vända sig till lokal IT-personal på institutionen:

Kontakt

För att ditt ärende ska hamna rätt ber vi dig att följa nedanstående anvisningar vid kontakt med Helpdesk.

E-post

Det säkraste sättet att kontakta Helpdesk är med e-post. Vår e-postadress är gemensam med LTH Support och är:

support@lth.se

Denna funktionsadress läses och hanteras av den som sköter supporten för dagen, vilket kan variera. Vi ber dig att så långt det är möjligt använda denna e-postadress vid kontakt med oss. Var noga med att tydligt sammanfatta vad ärendet gäller i ämnesraden, och försök att i brevet detaljerat förklara ärendet.

Telefon

Vi kan även nås på telefon under kontorstid. Vi har dock normalt lunchuppehåll mellan 11.30 och 12.30. Anknytningen är:

27600 (utanför universitetet 046-2227600)

Denna telefon är i sin tur vidarekopplad till den som sköter supporten för dagen, vilket varierar. För att samtalet ska hamna rätt ber vi dig alltså att undvika att ringa på andra nummer än det ovanstående.

Personal

Vi som sköter Helpdesk är för närvarande följande:

  • Per Johansson, systemansvarig (support, 80%)
  • Robert Johnsson, systemansvarig (support, 100%)
  • Christian Rose, systemutvecklare (utveckling och inköp)

Eftersom vi kör ett alternerande schema ber vi er att i möjligaste mån använda kontaktuppgifterna ovan istället för att kontakta oss direkt. Tack för din hjälp!

Organisation

Vi är en del av Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG.

helpdesk.1464091013.txt.gz · Last modified: 2016-05-24 13:56 by cr