User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gemensamt [2018-10-29 11:01]
cr [Redigera webbsidor i Typo3]
gemensamt [2018-10-29 11:06] (current)
cr
Line 56: Line 56:
   * [[programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]   * [[programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]
   * Använda [[Office]] ​   * Använda [[Office]] ​
 +
 +
 ===== Utskrifter ===== ===== Utskrifter =====
  
Line 63: Line 65:
  
  
-=====Konto, kort, inloggning =====+===== Konto, kort, inloggning =====
  
   * Byta [[lösenord]]   * Byta [[lösenord]]
   * [[Logga in]], [[logga ut]], [[stänga av datorn]] samt [[låsa datorn]]   * [[Logga in]], [[logga ut]], [[stänga av datorn]] samt [[låsa datorn]]
   * Skaffa eller byta [[kort|passerkort]]   * Skaffa eller byta [[kort|passerkort]]
 +
 +
 ===== Mail, telefon och e-möten ===== ===== Mail, telefon och e-möten =====
   * Allt om [[e-post]]   * Allt om [[e-post]]
Line 74: Line 78:
   * Använda [[mobil anknytning]]   * Använda [[mobil anknytning]]
   * Använda [[Adobe Connect]] för e-möten   * Använda [[Adobe Connect]] för e-möten
 +
 +
 ===== Hantera filer ===== ===== Hantera filer =====
   * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln   * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln
Line 84: Line 90:
  
 Typo3 är det system som används vid LTH för att skapa och hantera information på webben. Information och support angående detta hittar du på www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​kommunikation/​webb/​typo3/​. Typo3 är det system som används vid LTH för att skapa och hantera information på webben. Information och support angående detta hittar du på www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​kommunikation/​webb/​typo3/​.
- 
- 
-===== Annat ===== 
-  * Använda [[Fästisar]] för enkla anteckningar och kom ihåg 
-  * [[tvingad-omstart|Säkerhetsuppdateringar. Hur undviker jag automatisk omstart?]] 
-  * Skapa en elektronisk [[inspelning]] för undervisning och utbildning 
-  * Information om [[bärbara datorer]] 
-  * Uppdatering av [[BIOS]] 
  
  
 ===== Hemma eller på resa ===== ===== Hemma eller på resa =====
  
-  * Läsa e-posten med hjälp av vår [[webmail]]-tjänst+  * Läsa e-posten med hjälp av LU:s [[webmail]]-tjänst
   * Ansluta till universitetets nätverk utifrån med hjälp av [[VPN]]   * Ansluta till universitetets nätverk utifrån med hjälp av [[VPN]]
   * Arbeta hemifrån med hjälp av [[fjärrskrivbord]]   * Arbeta hemifrån med hjälp av [[fjärrskrivbord]]
Line 106: Line 104:
  
  
 +===== Annat =====
  
- +  * Använda [[Fästisar]] för enkla anteckningar och kom ihåg 
- +  * [[tvingad-omstart|Säkerhetsuppdateringar. Hur undviker jag automatisk omstart?]] 
- +  * Skapa en elektronisk [[inspelning]] för undervisning och utbildning 
- +  * Information om [[bärbara datorer]] 
- +  * Information om de [[tentamensdatorer]] som kan användas som resurs för studenter med behov av stöd 
 +  * Uppdatering av [[BIOS]]
  
  
gemensamt.txt · Last modified: 2018-10-29 11:06 by cr