User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gemensamt [2018-07-16 07:57]
cr [Support för studenter]
gemensamt [2018-10-29 11:06] (current)
cr
Line 48: Line 48:
  
 Det går även bra att hänvisa till [[LTH Support]]. Det går även bra att hänvisa till [[LTH Support]].
 +
 +Det finns även en särskild sida med information om ansvaret för IT vid [[examensarbete]].
 +
  
 ===== Programvaror ===== ===== Programvaror =====
Line 53: Line 56:
   * [[programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]   * [[programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]
   * Använda [[Office]] ​   * Använda [[Office]] ​
 +
 +
 ===== Utskrifter ===== ===== Utskrifter =====
  
Line 60: Line 65:
  
  
-=====Konto, kort, inloggning =====+===== Konto, kort, inloggning =====
  
   * Byta [[lösenord]]   * Byta [[lösenord]]
   * [[Logga in]], [[logga ut]], [[stänga av datorn]] samt [[låsa datorn]]   * [[Logga in]], [[logga ut]], [[stänga av datorn]] samt [[låsa datorn]]
   * Skaffa eller byta [[kort|passerkort]]   * Skaffa eller byta [[kort|passerkort]]
 +
 +
 ===== Mail, telefon och e-möten ===== ===== Mail, telefon och e-möten =====
   * Allt om [[e-post]]   * Allt om [[e-post]]
Line 71: Line 78:
   * Använda [[mobil anknytning]]   * Använda [[mobil anknytning]]
   * Använda [[Adobe Connect]] för e-möten   * Använda [[Adobe Connect]] för e-möten
 +
 +
 ===== Hantera filer ===== ===== Hantera filer =====
   * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln   * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln
Line 80: Line 89:
 ===== Redigera webbsidor i Typo3 ===== ===== Redigera webbsidor i Typo3 =====
  
-Typo3 är det system som används vid LTH för att skapa och hantera information på webben. Information och support angående detta hittar du på http://www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​kommunikation/​webb/​typo3/​. +Typo3 är det system som används vid LTH för att skapa och hantera information på webben. Information och support angående detta hittar du på www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​kommunikation/​webb/​typo3/​.
- +
- +
-===== Annat ===== +
-  * Använda [[Fästisar]] för enkla anteckningar och kom ihåg +
-  * [[tvingad-omstart|Säkerhetsuppdateringar. Hur undviker jag automatisk omstart?​]] +
-  * Skapa en elektronisk [[inspelning]] för undervisning och utbildning +
-  * Information om [[bärbara datorer]] +
-  * Uppdatering av [[BIOS]]+
  
  
 ===== Hemma eller på resa ===== ===== Hemma eller på resa =====
  
-  * Läsa e-posten med hjälp av vår [[webmail]]-tjänst+  * Läsa e-posten med hjälp av LU:s [[webmail]]-tjänst
   * Ansluta till universitetets nätverk utifrån med hjälp av [[VPN]]   * Ansluta till universitetets nätverk utifrån med hjälp av [[VPN]]
   * Arbeta hemifrån med hjälp av [[fjärrskrivbord]]   * Arbeta hemifrån med hjälp av [[fjärrskrivbord]]
Line 103: Line 104:
  
  
 +===== Annat =====
  
- +  * Använda [[Fästisar]] för enkla anteckningar och kom ihåg 
- +  * [[tvingad-omstart|Säkerhetsuppdateringar. Hur undviker jag automatisk omstart?]] 
- +  * Skapa en elektronisk [[inspelning]] för undervisning och utbildning 
- +  * Information om [[bärbara datorer]] 
- +  * Information om de [[tentamensdatorer]] som kan användas som resurs för studenter med behov av stöd 
 +  * Uppdatering av [[BIOS]]
  
  
gemensamt.1531720635.txt.gz · Last modified: 2018-07-16 07:57 by cr