User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gemensamt [2018-06-05 15:45]
pelle [Annat]
gemensamt [2018-06-08 09:07] (current)
pelle [Microsoft Office]
Line 194: Line 194:
   * [[outlook-nk2|Outlook fyller inte längre automatiskt i några e-postadresser när jag skriver in början på dem i adressfältet. Hur löser jag det?]]   * [[outlook-nk2|Outlook fyller inte längre automatiskt i några e-postadresser när jag skriver in början på dem i adressfältet. Hur löser jag det?]]
   * [[outlook-adressbok|Jag vill att Outlook även ska leta bland mina kontakter, och inte bara i adressboken,​ när jag väljer mottagare. Hur löser jag det?]]   * [[outlook-adressbok|Jag vill att Outlook även ska leta bland mina kontakter, och inte bara i adressboken,​ när jag väljer mottagare. Hur löser jag det?]]
-  * [[LTH Gemensamt|Vad är e-postlistan "​LTH ​Gemensamt" och vem uppdaterar den?]]+  * [[LTH Gemensamt|Vad är e-postlistan "​LTH ​- Kanslipersonal" och vem uppdaterar den?]]
   * [[outlook-distributionslista|Hur skapar jag en egen, personlig distributionslista i Outlook?]]   * [[outlook-distributionslista|Hur skapar jag en egen, personlig distributionslista i Outlook?]]
   * [[outlook-adresslista|Jag vill använda en gemensam adresslista för att göra ett utskick. Hur löser jag det?]]   * [[outlook-adresslista|Jag vill använda en gemensam adresslista för att göra ett utskick. Hur löser jag det?]]
gemensamt.txt · Last modified: 2018-06-08 09:07 by pelle