User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gemensamt [2018-06-08 09:07]
pelle [Microsoft Office]
gemensamt [2018-07-16 07:57] (current)
cr [Support för studenter]
Line 43: Line 43:
 ==== Support för studenter ==== ==== Support för studenter ====
  
-Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal ​med frågor om studentdatorsystemen. ​Detta är normalt inget som [[LTH Support]] kan hjälpa till med, utan hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:+Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till personal ​med frågor om studentdatorsystemen. ​Hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:
  
-  * http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​om-datordriftgruppen-ddg/​kontakta-ddg/+  * http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​
  
 +Det går även bra att hänvisa till [[LTH Support]].
  
 ===== Programvaror ===== ===== Programvaror =====
gemensamt.1528441659.txt.gz · Last modified: 2018-06-08 09:07 by pelle