User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gemensamt [2018-06-08 09:07]
pelle [Microsoft Office]
gemensamt [2018-09-19 17:31] (current)
cr [Support för studenter]
Line 43: Line 43:
 ==== Support för studenter ==== ==== Support för studenter ====
  
-Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal ​med frågor om studentdatorsystemen. ​Detta är normalt inget som [[LTH Support]] kan hjälpa till med, utan hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:+Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till personal ​med frågor om studentdatorsystemen. ​Hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:
  
-  * http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​om-datordriftgruppen-ddg/​kontakta-ddg/​+  * http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​ 
 + 
 +Det går även bra att hänvisa till [[LTH Support]]. 
 + 
 +Det finns även en särskild sida med information ​om ansvaret för IT vid [[examensarbete]].
  
  
gemensamt.1528441659.txt.gz · Last modified: 2018-06-08 09:07 by pelle