User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gemensamt [2018-06-08 09:07]
pelle [Microsoft Office]
gemensamt [2019-04-29 11:17] (current)
peterv [Hantera filer]
Line 43: Line 43:
 ==== Support för studenter ==== ==== Support för studenter ====
  
-Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal ​med frågor om studentdatorsystemen. ​Detta är normalt inget som [[LTH Support]] kan hjälpa till med, utan hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:+Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till personal ​med frågor om studentdatorsystemen. ​Hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:
  
-  * http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​om-datordriftgruppen-ddg/​kontakta-ddg/​+  * http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​ 
 + 
 +Det går även bra att hänvisa till [[LTH Support]]. 
 + 
 +Det finns även en särskild sida med information ​om ansvaret för IT vid [[examensarbete]].
  
  
Line 52: Line 56:
   * [[programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]   * [[programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]
   * Använda [[Office]] ​   * Använda [[Office]] ​
 +
 +
 ===== Utskrifter ===== ===== Utskrifter =====
  
Line 59: Line 65:
  
  
-=====Konto, kort, inloggning =====+===== Konto, kort, inloggning =====
  
   * Byta [[lösenord]]   * Byta [[lösenord]]
   * [[Logga in]], [[logga ut]], [[stänga av datorn]] samt [[låsa datorn]]   * [[Logga in]], [[logga ut]], [[stänga av datorn]] samt [[låsa datorn]]
   * Skaffa eller byta [[kort|passerkort]]   * Skaffa eller byta [[kort|passerkort]]
 +
 +
 ===== Mail, telefon och e-möten ===== ===== Mail, telefon och e-möten =====
   * Allt om [[e-post]]   * Allt om [[e-post]]
Line 70: Line 78:
   * Använda [[mobil anknytning]]   * Använda [[mobil anknytning]]
   * Använda [[Adobe Connect]] för e-möten   * Använda [[Adobe Connect]] för e-möten
 +
 +
 ===== Hantera filer ===== ===== Hantera filer =====
 +
 +  * Om dina filer ligger i [[Workfolders|Workfolders/​Arbetsmappar så hittar du info här]]. De som har sin dator i nya systemet PC.LU.SE skall ha sina filer i Workfolders.
   * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln   * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln
   * [[Återställa]] raderade eller ändrade filer, backup mm.   * [[Återställa]] raderade eller ändrade filer, backup mm.
Line 79: Line 91:
 ===== Redigera webbsidor i Typo3 ===== ===== Redigera webbsidor i Typo3 =====
  
-Typo3 är det system som används vid LTH för att skapa och hantera information på webben. Information och support angående detta hittar du på http://www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​kommunikation/​webb/​typo3/​. +Typo3 är det system som används vid LTH för att skapa och hantera information på webben. Information och support angående detta hittar du på www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​kommunikation/​webb/​typo3/​.
- +
- +
-===== Annat ===== +
-  * Använda [[Fästisar]] för enkla anteckningar och kom ihåg +
-  * [[tvingad-omstart|Säkerhetsuppdateringar. Hur undviker jag automatisk omstart?​]] +
-  * Skapa en elektronisk [[inspelning]] för undervisning och utbildning +
-  * Information om [[bärbara datorer]] +
-  * Uppdatering av [[BIOS]]+
  
  
 ===== Hemma eller på resa ===== ===== Hemma eller på resa =====
  
-  * Läsa e-posten med hjälp av vår [[webmail]]-tjänst+  * Läsa e-posten med hjälp av LU:s [[webmail]]-tjänst
   * Ansluta till universitetets nätverk utifrån med hjälp av [[VPN]]   * Ansluta till universitetets nätverk utifrån med hjälp av [[VPN]]
   * Arbeta hemifrån med hjälp av [[fjärrskrivbord]]   * Arbeta hemifrån med hjälp av [[fjärrskrivbord]]
Line 102: Line 106:
  
  
 +===== Annat =====
  
- +  * Använda [[Fästisar]] för enkla anteckningar och kom ihåg 
- +  * [[tvingad-omstart|Säkerhetsuppdateringar. Hur undviker jag automatisk omstart?]] 
- +  * Skapa en elektronisk [[inspelning]] för undervisning och utbildning 
- +  * Information om [[bärbara datorer]] 
- +  * Information om de [[tentamensdatorer]] som kan användas som resurs för studenter med behov av stöd 
 +  * Uppdatering av [[BIOS]]
  
  
gemensamt.1528441659.txt.gz · Last modified: 2018-06-08 09:07 by pelle