User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gemensamt [2017-12-18 11:18]
cr [Support för anställda]
gemensamt [2017-12-18 11:18] (current)
cr [Support för anställda]
Line 38: Line 38:
   * **[[LTH Support]]** -- Hit vänder du dig om du har problem eller synpunkter på teknisk utrustning i [[konferensrum|sammanträdeslokalerna]],​ utformningen av din arbetsplats,​ eller frågor rörande praktiska saker som telefoner, kopiatorer, AV-teknik, möbler, flytt, transporter inom LTH, eller liknande. Hit vänder du dig också om du har problem eller frågor rörande LTH:s datorer och nätverk. Kontakta **<​support@lth.se>​** eller anknytning **27600**.   * **[[LTH Support]]** -- Hit vänder du dig om du har problem eller synpunkter på teknisk utrustning i [[konferensrum|sammanträdeslokalerna]],​ utformningen av din arbetsplats,​ eller frågor rörande praktiska saker som telefoner, kopiatorer, AV-teknik, möbler, flytt, transporter inom LTH, eller liknande. Hit vänder du dig också om du har problem eller frågor rörande LTH:s datorer och nätverk. Kontakta **<​support@lth.se>​** eller anknytning **27600**.
   * **[[kort|LU-kortet]]** och behörigheter i Salto-lås eller andra passagesystem -- Se information på https://​lukortet.lu.se/​ eller kontakta <​servicedesk@lu.se>​. I nödsituation utanför exempelvis kontorstid, kontakta väktarna på anknytning **20700**. De kan till exempel hjälpa till om man har råkat låsa in kort eller nycklar. Se även  http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​om-nagot-hander.   * **[[kort|LU-kortet]]** och behörigheter i Salto-lås eller andra passagesystem -- Se information på https://​lukortet.lu.se/​ eller kontakta <​servicedesk@lu.se>​. I nödsituation utanför exempelvis kontorstid, kontakta väktarna på anknytning **20700**. De kan till exempel hjälpa till om man har råkat låsa in kort eller nycklar. Se även  http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​om-nagot-hander.
-  * **[[ServiceDesk]]** på [[LDC]] -- Hit vänder du dig om du har problem med universitetsgemensamma administrativa system, såsom datornätverk,​ [[Eduroam]],​ [[Ladok]], [[LU-kortet]],​ [[Lupin]], [[Primula]] eller [[VPN]], m.m. Se även https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​administrativa-system. Kontakta **<​servicedesk@lu.se>​** eller anknytning **29000**.+  * **[[ServiceDesk]]** på [[LDC]] -- Hit vänder du dig om du har problem med universitetsgemensamma administrativa system, såsom datornätverk,​ [[Eduroam]],​ [[Ladok]], [[kort|LU-kortet]],​ [[Lupin]], [[Primula]] eller [[VPN]], m.m. Se även https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​administrativa-system. Kontakta **<​servicedesk@lu.se>​** eller anknytning **29000**.
  
  
gemensamt.txt · Last modified: 2017-12-18 11:18 by cr