User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gemensamt [2017-12-18 11:18]
cr [Support för anställda]
gemensamt [2018-09-19 17:31] (current)
cr [Support för studenter]
Line 43: Line 43:
 ==== Support för studenter ==== ==== Support för studenter ====
  
-Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till kanslipersonal ​med frågor om studentdatorsystemen. ​Detta är normalt inget som [[LTH Support]] kan hjälpa till med, utan hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:+Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till personal ​med frågor om studentdatorsystemen. ​Hänvisa ​i så fall vederbörande till följande webbsida:
  
-  * http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​om-datordriftgruppen-ddg/​kontakta-ddg/​+  * http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​ 
 + 
 +Det går även bra att hänvisa till [[LTH Support]]. 
 + 
 +Det finns även en särskild sida med information ​om ansvaret för IT vid [[examensarbete]].
  
  
Line 87: Line 91:
   * Skapa en elektronisk [[inspelning]] för undervisning och utbildning   * Skapa en elektronisk [[inspelning]] för undervisning och utbildning
   * Information om [[bärbara datorer]]   * Information om [[bärbara datorer]]
 +  * Uppdatering av [[BIOS]]
  
  
Line 193: Line 198:
   * [[outlook-nk2|Outlook fyller inte längre automatiskt i några e-postadresser när jag skriver in början på dem i adressfältet. Hur löser jag det?]]   * [[outlook-nk2|Outlook fyller inte längre automatiskt i några e-postadresser när jag skriver in början på dem i adressfältet. Hur löser jag det?]]
   * [[outlook-adressbok|Jag vill att Outlook även ska leta bland mina kontakter, och inte bara i adressboken,​ när jag väljer mottagare. Hur löser jag det?]]   * [[outlook-adressbok|Jag vill att Outlook även ska leta bland mina kontakter, och inte bara i adressboken,​ när jag väljer mottagare. Hur löser jag det?]]
-  * [[LTH Gemensamt|Vad är e-postlistan "​LTH ​Gemensamt" och vem uppdaterar den?]]+  * [[LTH Gemensamt|Vad är e-postlistan "​LTH ​- Kanslipersonal" och vem uppdaterar den?]]
   * [[outlook-distributionslista|Hur skapar jag en egen, personlig distributionslista i Outlook?]]   * [[outlook-distributionslista|Hur skapar jag en egen, personlig distributionslista i Outlook?]]
   * [[outlook-adresslista|Jag vill använda en gemensam adresslista för att göra ett utskick. Hur löser jag det?]]   * [[outlook-adresslista|Jag vill använda en gemensam adresslista för att göra ett utskick. Hur löser jag det?]]
gemensamt.1513592310.txt.gz · Last modified: 2017-12-18 11:18 by cr