User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
gemensamt [2017-08-01 10:32]
gemensamt [2019-04-29 11:17] (current)
peterv [Hantera filer]
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​common|This page in English]]</​wrap>​
  
 +
 +====== Gemensam information ======
 +
 +<WRAP tip>
 +Här har vi samlat allmän datordokumentation för anställda på LTH, samt svar på vanliga frågor och tips.
 +
 +Se även startsidorna för respektive organisation:​
 +  * [[cec|Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)]]
 +  * [[design|Designvetenskaper]]
 +  * [[eit|Elektro- och informationsteknik (EIT)]]
 +  * [[kanslin|Kansli N]]
 +  * [[kansli|LTHs kansli]]
 +  * [[iml|Teknisk ekonomi och logistik (IML)]]
 +  * [[vattenhallen|Vattenhallen Science Center]]
 +
 +Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Driftinformation =====
 +
 +  * **LDC Driftinformation**:​ http://​support.lu.se/​ -- här meddelar [[LDC]] om nätverksproblem som berör hela eller stora delar av universitetet,​ samt fel på gemensamma administrativa system.
 +  * **DDG Driftinformation**:​ http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​ -- här meddelar [[DDG]] om dator- eller nätverksproblem som berör //​studentdatormiljön//,​ dvs studentdatorsalar,​ studentdatorer och studentskrivare.
 +
 +===== Guider =====
 +
 +  * [[Information till nya användare]]
 +
 +
 +===== Support =====
 +
 +
 +==== Support för anställda ====
 +Förutom de sidor du är inne på nu finns det andra ställen där du kan hitta support:
 +
 +  * **[[LU Support]]** -- hjälp till självhjälp med //​lösningar på vanliga problem// i Windows, Office, Outlook, med mera. Fritt att använda för all personal inom Lunds universitet.
 +  * **[[LTH Support]]** -- Hit vänder du dig om du har problem eller synpunkter på teknisk utrustning i [[konferensrum|sammanträdeslokalerna]],​ utformningen av din arbetsplats,​ eller frågor rörande praktiska saker som telefoner, kopiatorer, AV-teknik, möbler, flytt, transporter inom LTH, eller liknande. Hit vänder du dig också om du har problem eller frågor rörande LTH:s datorer och nätverk. Kontakta **<​support@lth.se>​** eller anknytning **27600**.
 +  * **[[kort|LU-kortet]]** och behörigheter i Salto-lås eller andra passagesystem -- Se information på https://​lukortet.lu.se/​ eller kontakta <​servicedesk@lu.se>​. I nödsituation utanför exempelvis kontorstid, kontakta väktarna på anknytning **20700**. De kan till exempel hjälpa till om man har råkat låsa in kort eller nycklar. Se även  http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​om-nagot-hander.
 +  * **[[ServiceDesk]]** på [[LDC]] -- Hit vänder du dig om du har problem med universitetsgemensamma administrativa system, såsom datornätverk,​ [[Eduroam]],​ [[Ladok]], [[kort|LU-kortet]],​ [[Lupin]], [[Primula]] eller [[VPN]], m.m. Se även https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​administrativa-system. Kontakta **<​servicedesk@lu.se>​** eller anknytning **29000**.
 +
 +
 +==== Support för studenter ====
 +
 +Ibland kan det hända sig att studenter vänder sig direkt till personal med frågor om studentdatorsystemen. Hänvisa i så fall vederbörande till följande webbsida:
 +
 +  * http://​www.student.lth.se/​datorsupport/​
 +
 +Det går även bra att hänvisa till [[LTH Support]].
 +
 +Det finns även en särskild sida med information om ansvaret för IT vid [[examensarbete]].
 +
 +
 +===== Programvaror =====
 +
 +  * [[programvara|Läs allt om programvarorna vi erbjuder]]
 +  * Använda [[Office]] ​
 +
 +
 +===== Utskrifter =====
 +
 +  * [[papercut|Skriva ut, kopiera och skanna (med utskriftssystemet PaperCut)]]
 +  * [[skrivare|Skrivare och kopiatorer]]
 +
 +
 +
 +===== Konto, kort, inloggning =====
 +
 +  * Byta [[lösenord]]
 +  * [[Logga in]], [[logga ut]], [[stänga av datorn]] samt [[låsa datorn]]
 +  * Skaffa eller byta [[kort|passerkort]]
 +
 +
 +===== Mail, telefon och e-möten =====
 +  * Allt om [[e-post]]
 +  * Skapa en [[telefonlista]]
 +  * Använda [[Salut]], [[ip-telefon]] eller [[mobiltelefon]]
 +  * Använda [[mobil anknytning]]
 +  * Använda [[Adobe Connect]] för e-möten
 +
 +
 +===== Hantera filer =====
 +
 +  * Om dina filer ligger i [[Workfolders|Workfolders/​Arbetsmappar så hittar du info här]]. De som har sin dator i nya systemet PC.LU.SE skall ha sina filer i Workfolders.
 +  * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln
 +  * [[Återställa]] raderade eller ändrade filer, backup mm.
 +  * Undvika [[malware|sabotageprogram]]
 +  * Ändra [[image_resizer|storlek]] på bild- eller fotofiler
 +
 +
 +===== Redigera webbsidor i Typo3 =====
 +
 +Typo3 är det system som används vid LTH för att skapa och hantera information på webben. Information och support angående detta hittar du på www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​kommunikation/​webb/​typo3/​.
 +
 +
 +===== Hemma eller på resa =====
 +
 +  * Läsa e-posten med hjälp av LU:s [[webmail]]-tjänst
 +  * Ansluta till universitetets nätverk utifrån med hjälp av [[VPN]]
 +  * Arbeta hemifrån med hjälp av [[fjärrskrivbord]]
 +  * Använda [[kodlås]] till bärbar dator
 +  * Installera [[antivirus|antivirusprogram]] hemma
 +  * Få tillgång till [[Microsoft Campus Work at Home|Microsoft-programvaror hemma]] via universitetets Campus-avtal med Microsoft
 +  * Få trådlös nätverksuppkoppling med bärbar kanslidator på resande fot med [[Eduroam]],​ [[Telia HomeRun]] eller [[mobilt bredband]]
 +  * Undvika [[malware|sabotageprogram]]
 +
 +
 +===== Annat =====
 +
 +  * Använda [[Fästisar]] för enkla anteckningar och kom ihåg
 +  * [[tvingad-omstart|Säkerhetsuppdateringar. Hur undviker jag automatisk omstart?]]
 +  * Skapa en elektronisk [[inspelning]] för undervisning och utbildning
 +  * Information om [[bärbara datorer]]
 +  * Information om de [[tentamensdatorer]] som kan användas som resurs för studenter med behov av stöd
 +  * Uppdatering av [[BIOS]]
 +
 +
 +===== FAQ (Svar på vanliga frågor) =====
 +
 +
 +==== Hur använder jag de administrativa systemen? ====
 +
 +Svar på många frågor om de vanligaste administrativa systemen har vi samlat nedan. På de respektive sidorna nedan finns även information om vart man vänder sig för support och för att rapportera eventuella fel med systemen.
 +
 +  * [[Adato]] -- IT-stöd för aktiv rehabilitering vid Lunds universitet
 +  * [[DFS]] och [[W3D3OfficeAddin]] -- Lunds universitets diariesystem och Office-insticksmodul för detsamma
 +  * [[Eduroam]] -- trådlöst datornätverk vid flertal universitet världen över, även Lunds universitet
 +  * [[E-post]] -- det centrala e-postsystemet vid LU som används av de flesta enheter
 +    * [[EPIC]] -- självbetjäningsverktyg vid LU där anställda själva kan skapa och administrera e-postlistor
 +  * [[Flyspray]] -- Flyspray är ett ärendehanteringssystem som används för felrapportering och önskemålshantering utav vissa specifika interna system och utvecklingsprojekt.
 +  * [[Kuben]] -- ekonomiskt uppföljningssystem för Lunds universitet
 +  * [[Ladok]] -- rikstäckande studieadministrativt system med lokal kopia vid Lunds universitet
 +  * [[Lager]] -- lagersystem för LTH:s kansli
 +  * [[Lucat]] -- Lunds universitets katalogtjänst
 +  * [[Lupin]] -- Lunds universitets fakturahanteringssystem
 +  * [[NyA]] -- antagningssystem från VHS
 +  * [[Primula webb]] -- webbtjänst från personalenheten centralt vid Lunds universitet
 +  * [[http://​www.ekonomiwebben.lu.se/​for-mitt-arbete/​system-och-manualer|Raindance ekonomisystem]]
 +  * [[Salut]] -- Lunds universitets telefonhänvisningssystem
 +  * [[Teams]] -- ett samarbetsverktyg för grupper
 +  * [[TimeEdit Client]] -- schemaläggningssystem som används av bland annat LTH
 +  * [[TimeEdit]] -- Lunds universitets system för schemaläggning och lokalbokning
 +  * [[virtua-vericat|Virtua/​Vericat]] -- bibliotekssystem
 +  * [[VPN]] -- åtkomst till Lunds universitets datornätverk utifrån
 +  * [[Yammer]] -- socialt nätverk för Lunds universitet
 +
 +Se även http://​www5.lu.se/​anstaelld/​foer-mitt-arbete/​administrativa-system.
 +
 +==== Synkronisering,​ skrivare och utskrifter ====
 +
 +  * [[skrivare|Hur lägger jag till en skrivare?]]
 +  * [[utskriftsproblem|Jag kan inte längre skriva ut!]]
 +  * [[synkronisering|Min dator säger att den behöver synkroniseras. Hur löser jag det?]]
 +  * [[fargkopiator|Hur använder jag färgkopiatorn?​]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Microsoft Office ====
 +
 +Allmän information om Office finns [[office|här]].
 +
 +  * [[office-till-pdf|Hur skapar jag en PDF-fil utav ett Officedokument?​]]
 +
 +
 +=== Word ===
 +
 +  * [[office-till-pdf|Hur skapar jag en PDF-fil utav ett Worddokument?​]]
 +
 +
 +=== Outlook ===
 +
 +[[outlook|Allmän information om Outlook finns här]]. Nedan finns svar på vanliga frågor.
 +
 +  * [[outlook#​langsamt_outlook|Jag tycker mitt Outlook är långsamt. Vad kan jag göra åt det?]]
 +  * [[outlook-regler-och-aviseringar|Jag vill automatisk filtrera vissa typer av mail och flytta in dem i särskilda mappar. Hur gör jag?]]
 +  * [[outlook-nk2|Outlook fyller inte längre automatiskt i några e-postadresser när jag skriver in början på dem i adressfältet. Hur löser jag det?]]
 +  * [[outlook-adressbok|Jag vill att Outlook även ska leta bland mina kontakter, och inte bara i adressboken,​ när jag väljer mottagare. Hur löser jag det?]]
 +  * [[LTH Gemensamt|Vad är e-postlistan "LTH - Kanslipersonal"​ och vem uppdaterar den?]]
 +  * [[outlook-distributionslista|Hur skapar jag en egen, personlig distributionslista i Outlook?]]
 +  * [[outlook-adresslista|Jag vill använda en gemensam adresslista för att göra ett utskick. Hur löser jag det?]]
 +  * [[outlook-studentadresslista|Jag vill göra ett e-postutskick till studenter. Hur gör jag?]]
 +  * [[spam|Jag har fått skräppost (spam). Vad gör jag åt det?]]
 +  * [[spam|Jag har fått ett felmeddelande om att ett brev, som jag påstås ha skickat, inte kunde levereras, men jag har aldrig skickat något sådant brev!]]
 +  * [[virusbrev|Jag har fått ett brev med en hälsning, erbjudande om att vinna något, eller något annat trevligt innehåll, bara jag klickar på en länk i brevet. Vågar jag klicka på länken?]]
 +  * [[phishing|Jag har fått ett brev där jag ombes lämna ut mitt användarnamn och lösenord. Ska jag göra det?]]
 +  * [[outlook-misslyckad-klientatgard|Jag får felmeddelandet "​Misslyckad klientåtgärd"​ när jag försöker skicka ett brev. Vad beror det på?]]
 +  * [[outlook-dela-kalender|Hur delar jag med mig av min kalender, och hur kommer jag åt andras delade kalendrar?​]]
 +  * [[outlook-internetkalender|Hur kommer jag åt en Google-kalender i Outlook?]]
 +  * [[outlook-atkomst-till-annans-personliga-brevlada|Min kollega är sjuk eller har slutat. Hur kommer jag åt dennes personliga e-postbrevlåda?​]]
 +
 +Se även [[e-post|fler frågor och svar om e-post]].
 +
 +
 +=== PowerPoint ===
 +
 +  * [[powerpoint-sidfot|Hur ändrar jag sidfoten i PowerPoint-mallen?​]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Internet Explorer ====
 +
 +Allmän information om webbläsaren Internet Explorer, och svar på vanliga frågor, finns [[ie|här]].
 +
 +==== Fasta telefoner ====
 +
 +  * [[ip-telefon|Alla som ringer till min anknytning får beskedet att jag inte är anträffbar,​ men jag vill vara anträffbar! Hur löser jag det?]]
 +  * [[konferenssamtal|Hur kan jag ringa konferenssamtal ifrån min egen fasta telefon?]]
 +
 +
 +
 +
 +==== Mobiltelefoner ====
 +  * [[Android|Generell guide för mobiler med Android]]  ​
 +  * [[Windows Phone|Generell guide för mobiler med Windows Phone]]
 +  * [[mobiltelefon|Jag har en mobiltelefon som jag vill koppla till datorn. Kan ni hjälpa mig med det?]]
 +  * [[mobiltelefon#​jag_vill_synkronisera_min_mobiltelefon_med_outlook|Jag vill synka min e-post i telefonen. Hur gör jag?]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Övrigt ====
 +
 +  * [[tvingad-omstart|Säkerhetsuppdateringar. Hur undviker jag automatisk omstart?]]
 +  * [[datornamn|Hur vet jag vad min dator heter?]]
 +  * [[windows_search|Hur kan jag söka efter filer, e-post och datorprogram?​]]
 +  * [[usb-minne|Jag behöver ett USB-minne. Kan jag få det?]]
 +  * [[datormus|Min datormus rör sig av sig själv, eller fungerar dåligt. Hur löser jag det?]]
 +  * [[datormus|Min datormus är smutsig! Hur löser jag det?]]
 +  * [[ergonomi|Jag har fått rådet från en ergonom att jag behöver ett ergonomiskt centralt placerat pekdon, istället för en vanlig datormus. Finns det sådana?]]
 +  * [[tangentbord|Mitt tangentbord är smutsigt! Hur gör jag det?]]
 +  * [[skrivbordet|Mina skrivbordsikoner har försvunnit och min egen skrivbordsbakgrund syns inte när jag loggar in! Hur löser jag det?]]
 +  * [[sprakfaltet|Jag får hela tiden fel tecken när jag skriver på tangentbordet nu. Det fungerade innan. Hur löser jag det?]]
 +  * [[ip-adress|Hur tar jag reda på min ip-adress?​]]
 +  * [[sharepoint|Jag har fått i uppgift att logga in på en SharePoint-webbplats. Hur gör jag?]]
 +  * [[flextidsblankett|Var får jag tag i flextidsblanketten?​ Kan ni hjälpa mig med den?]]
 +  * [[intrakansli|Vad är intrakansli och hur kommer jag åt det?]]
 +  * [[w3d3officeaddin|Hur använder jag W3D3OfficeAddin,​ insticksmodulen för DFS i Office?]]
 +  * [[webbradio|Jag vill lyssna på Sveriges Radio på datorn, hur gör jag?]]
 +  * [[7-zip|Jag har fått en bifogad komprimerad fil. Hur öppnar jag den med programvaran 7-Zip?]]
 +  * [[filezilla|Hur använder jag FTP-programmet FileZilla?​]]
 +  * [[timeedit_client|Hur använder jag TimeEdit Client?]]
 +  * [[skärmdump|Hur tar jag en skärmdump för att dokumentera det som visas på min bildskärm?​]]
 +  * [[infoskärmar|Jag har synpunkter på de digitala informationsskärmarna som finns i husen. Vart vänder jag mig?]]
 +  * [[enkät|Jag vill skapa en enkät eller ett formulär. Hur gör jag?]]
 +  * [[razorsql|Hur använder jag SQL-klientprogrammet RazorSQL?]]
 +  * [[flyspray|Jag har blivit hänvisad till något som kallas Flyspray. Vad är det?]]
 +  * [[virtua-vericat|Jag får ett felmeddelande om att vericat.exe saknas när jag använder bibliotekssystemet Lovisa och programvaran Virtua. Hur löser jag det?]]
 +  * [[webbkamera|Jag har en webbkamera kopplad till min dator och får upp ett fönster som säger att den ska justeras. Hur gör jag det?]]
 +  * [[ny_programvara|Jag behöver ha ny programvara installerad på min dator. Vad ska jag göra?]]
 +  * [[publika datorer|Vi vill ha en publik dator där flera besökare/​studenter/​doktorander/​timanställda/​externa antingen inte behöver logga in alls för att använda den, eller kan dela på en gemensam inloggning. Kan ni ordna det?]]
 +  * [[fildelning|Är fildelning tillåtet?​]]
 +  * [[namnbyte|Jag har bytt namn eller efternamn. Hur får jag det ändrat?]]
 +  * [[nyanställning|Jag är verksamhetsansvarig och en nyanställd kommer att behöva en datorarbetsplats snart. Vad behöver ni veta?]]
 +  * [[ultrathin-keyboard-cover-i5|Jag fick ett //Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5// och nu undrar jag vart manualen finns.]]