User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gemensamt [2019-04-29 11:17]
peterv [Hantera filer]
gemensamt [2020-06-30 13:58]
cr
Line 82: Line 82:
 ===== Hantera filer ===== ===== Hantera filer =====
  
-  * Om dina filer ligger i [[Workfolders|Workfolders/​Arbetsmappar ​så hittar du info här]]. De som har sin dator i nya systemet PC.LU.SE skall ha sina filer i Workfolders.+  * Om dina filer ligger i [[arbetsmappar|Arbetsmappar (Workfoldersså hittar du info här]]. De som har sin dator i nya systemet PC.LU.SE skall ha sina filer i Workfolders.
   * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln   * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln
   * [[Återställa]] raderade eller ändrade filer, backup mm.   * [[Återställa]] raderade eller ändrade filer, backup mm.
gemensamt.txt · Last modified: 2020-06-30 13:58 by cr