User Tools

Site Tools


gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gemensamt [2018-10-29 11:06]
cr
gemensamt [2020-06-30 13:58]
cr
Line 81: Line 81:
  
 ===== Hantera filer ===== ===== Hantera filer =====
 +
 +  * Om dina filer ligger i [[arbetsmappar|Arbetsmappar (Workfolders) så hittar du info här]]. De som har sin dator i nya systemet PC.LU.SE skall ha sina filer i Workfolders.
   * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln   * Använda [[Box]] för att lagra och dela dokument och filer i moln
   * [[Återställa]] raderade eller ändrade filer, backup mm.   * [[Återställa]] raderade eller ändrade filer, backup mm.
gemensamt.txt · Last modified: 2020-06-30 13:58 by cr