User Tools

Site Tools


flyspray

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
flyspray [2008-09-05 20:10]
cr
flyspray [2017-09-18 11:15] (current)
cr
Line 4: Line 4:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-[[DDG]] sysslar inte enbart med ren datorsupport utav datorarbetsplatser,​ utan sköter även programmering och utveckling av vissa LTH-specifika interna administrativa system och projekt. I allmänhet sköts felrapportering och önskemålshantering av dessa inte via [[Helpdesk]], utan istället via ärendehanteringssystemet //​Flyspray//​.+[[DDG]] sysslar inte enbart med ren datorsupport utav datorarbetsplatser,​ utan sköter även programmering och utveckling av vissa LTH-specifika interna administrativa system och projekt. I allmänhet sköts felrapportering och önskemålshantering av dessa inte via [[LTH Support]], utan istället via ärendehanteringssystemet //​Flyspray//​.
  
 Ärendehanteringssystemet Flyspray kan nås på följande webbadress: Ärendehanteringssystemet Flyspray kan nås på följande webbadress:
Line 15: Line 15:
 ===== Jag har blivit hänvisad att felrapportera via Flyspray, men jag har inget användarnamn och lösenord till Flyspray. Hur gör jag? ===== ===== Jag har blivit hänvisad att felrapportera via Flyspray, men jag har inget användarnamn och lösenord till Flyspray. Hur gör jag? =====
  
-Har du inte redan ett konto i Flyspray, surfa in på https://​db.ddg.lth.se/​issue/​register och fyll i dina önskade uppgifter, och meddela sedan [[Helpdesk]] vilket kontonamn du valde och vilket projekt du behöver komma åt, så lägger ​Helpdesk ​sedan till de behörigheter du behöver för att kunna felrapportera och komma åt felrapporterna i detta projekt. Du får en bekräftelse från Helpdesk ​när detta är gjort. Sedan är det bara att felrapportera enligt nedan.+Har du inte redan ett konto i Flyspray, surfa in på https://​db.ddg.lth.se/​issue/​register och fyll i dina önskade uppgifter, och meddela sedan [[LTH Support]] vilket kontonamn du valde och vilket projekt du behöver komma åt, så lägger ​LTH Support ​sedan till de behörigheter du behöver för att kunna felrapportera och komma åt felrapporterna i detta projekt. Du får en bekräftelse från LTH Support ​när detta är gjort. Sedan är det bara att felrapportera enligt nedan.
  
  
Line 22: Line 22:
 ===== Hur vet jag vad som ska rapporteras vart? ===== ===== Hur vet jag vad som ska rapporteras vart? =====
  
-Har du allmänna problem med datorn, som t.ex. att du inte kan komma åt vissa filer eller mappar, eller att ett allmänt datorprogram inte fungerar, ska detta felrapporteras som vanligt direkt till [[Helpdesk]], och inte i Flyspray.+Har du allmänna problem med datorn, som t.ex. att du inte kan komma åt vissa filer eller mappar, eller att ett allmänt datorprogram inte fungerar, ska detta felrapporteras som vanligt direkt till [[LTH Support]], och inte i Flyspray.
  
 Om du istället har önskemål eller problem som specifikt härrör till ett administrativt system som du med säkerhet vet att [[DDG]] utvecklat, och du tidigare fått instruktioner att skicka felrapporterna för detta system genom Flyspray, så felrapportera via Flyspray. Kontrollera dock gärna först om det inte kan vara något allmänt problem enligt ovan, innan du går vidare till att felrapportera via Flyspray. Om du istället har önskemål eller problem som specifikt härrör till ett administrativt system som du med säkerhet vet att [[DDG]] utvecklat, och du tidigare fått instruktioner att skicka felrapporterna för detta system genom Flyspray, så felrapportera via Flyspray. Kontrollera dock gärna först om det inte kan vara något allmänt problem enligt ovan, innan du går vidare till att felrapportera via Flyspray.
Line 69: Line 69:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du problem med själva ärendehanteringssystemet,​ kontakta [[Helpdesk]].+Har du problem med själva ärendehanteringssystemet,​ kontakta [[LTH Support]].
  
  
flyspray.txt · Last modified: 2017-09-18 11:15 by cr