User Tools

Site Tools


flyspray

Ärendehanteringssystemet Flyspray

Bakgrund

DDG sysslar inte enbart med ren datorsupport utav datorarbetsplatser, utan sköter även programmering och utveckling av vissa LTH-specifika interna administrativa system och projekt. I allmänhet sköts felrapportering och önskemålshantering av dessa inte via LTH Support, utan istället via ärendehanteringssystemet Flyspray.

Ärendehanteringssystemet Flyspray kan nås på följande webbadress:

https://db.ddg.lth.se/issue/

För att komma åt ärendehanteringssystemet krävs ett särskilt personligt användarnamn och lösenord. Mer om detta nedan.

Jag har blivit hänvisad att felrapportera via Flyspray, men jag har inget användarnamn och lösenord till Flyspray. Hur gör jag?

Har du inte redan ett konto i Flyspray, surfa in på https://db.ddg.lth.se/issue/register och fyll i dina önskade uppgifter, och meddela sedan LTH Support vilket kontonamn du valde och vilket projekt du behöver komma åt, så lägger LTH Support sedan till de behörigheter du behöver för att kunna felrapportera och komma åt felrapporterna i detta projekt. Du får en bekräftelse från LTH Support när detta är gjort. Sedan är det bara att felrapportera enligt nedan.

Hur vet jag vad som ska rapporteras vart?

Har du allmänna problem med datorn, som t.ex. att du inte kan komma åt vissa filer eller mappar, eller att ett allmänt datorprogram inte fungerar, ska detta felrapporteras som vanligt direkt till LTH Support, och inte i Flyspray.

Om du istället har önskemål eller problem som specifikt härrör till ett administrativt system som du med säkerhet vet att DDG utvecklat, och du tidigare fått instruktioner att skicka felrapporterna för detta system genom Flyspray, så felrapportera via Flyspray. Kontrollera dock gärna först om det inte kan vara något allmänt problem enligt ovan, innan du går vidare till att felrapportera via Flyspray.

Vad behöver jag tänka på när jag felrapporterar i Flyspray?

Kontrollera först om inte felet eller önskemålet rapporterats tidigare, genom att kontrollera listan över öppna ärenden i Flyspray. Listan över öppna ärenden visas som standard när du loggar in i Flyspray. Är exakt samma fel eller önskemål inrapporterat sedan tidigare, öppna då inte en ny felrapport, utan infoga då istället gärna din information som en kommentar till den tidigare felrapporten. Detsamma gäller om du har kompletterande information om ett ärende som du själv inrapporterat tidigare.

Ovanstående gäller dock enbart om du är helt säker på att det du upplevt är samma problem som i en tidigare felrapport. Om du skulle hitta ett tidigare inrapporterat fel som liknar det fel du upplevt, men du ändå inte är helt säker på att det är samma typ av fel, utgå då från att det inte är samma fel och skapa en ny felrapport (men nämn gärna i den nya felrapporten numret på den eventuella tidigare felrapporten som du tyckte var lik). Det är nämligen lättare att i efterhand slå samman två olika felrapporter och ange att de är dubletter, än att omvänt separera en felrapport som egentligen berör två olika fel.

Om felet eller önskemålet inte är inrapporterat sedan tidigare, skapa en ny felrapport, men tänk på följande:

 • Ange ett kort men samtidigt beskrivande ämne på felrapporten.
 • Rapportera inte flera fel eller önskemål i samma rapport. Varje fel eller önskemål måste kunna behandlas för sig! Har du flera fel eller önskemål du vill rapportera, lägg in flera rapporter som var och en enbart innehåller ett fel eller önskemål.
 • Vid önskemål, beskriv kortfattat hur systemet fungerar idag, och beskriv utförligt och exakt hur du önskar att det ändras.
 • Vid felrapporter, beskriv utförligt:
  1. Vad det var du försökte utföra.
  2. Vad du förväntade dig för resultat.
  3. Vad det var som egentligen hände.
  4. Huruvida problemet enbart drabbar dig, eller även dina kollegor när de försöker göra samma sak.
  5. Huruvida problemet enbart sker i vissa situationer, eller alltid sker, oavsett indata. Om problemet enbart sker i vissa situationer, ange specifika exempel som vi kan använda för att reproducera felet. Nyckeln till att kunna få ihop ledtrådar som leder till lösningen på ett problem är nämligen ofta att kunna få problemet att ske igen, under kontrollerade former.

Varför ett separat ärendehanteringssystem?

Att använda ett separat ärendehanteringssystem kan ibland tyckas onödigt, men det har visat sig nödvändigt i utvecklingsprojekten utav flera skäl, och har flera fördelar:

 • Du som användare kan själv enkelt få fram en lista över de fel eller önskemål i systemet som inte är åtgärdade än.
 • Du kan se och följa vad som skett med felet eller önskemålet sedan det rapporterades.
 • Även dina kollegor har tillgång till samma lista, och kan därmed få överblick över vad som rapporterats, både utav dig och andra.
 • Vi själva som utvecklare har tillgång till samma lista över fel och önskemål.
 • Om du ser ett fel eller önskemål som berör dig, kan du lägga till dig själv som bevakare (fliken “avisering”). Du får då besked när ärendet ändras i fortsättningen.
 • Du som användare kan enkelt komma med kompletterande information vid ett senare tillfälle, genom att infoga en kommentar i ett befintligt ärende, och informationen (både den ursprungliga och den kompletterande) förblir samlad. Risken för missförstånd blir därför minimerad.
 • Varje ärende får ett unikt nummer, något som kan tyckas trivialt men som samtidigt kan förhindra många missförstånd.
 • Vi har ett verktyg där vi kan ange prioriteringar, och på ett tydligt sätt få en överblick över de prioriteringar som gäller (dock givetvis i samspråk med systembeställaren).
 • Om något fel eller önskemål påverkar hur vi måste hantera ett annat fel eller önskemål, kan vi indikera det med en relation mellan problemrapporterna i ärendehanteringssystemet.
 • Ett problem som vid inrapportering kan tyckas enkelt, kan vid närmare undersökning visa sig vara komplicerat och ta lång tid att åtgärda. Dessutom, även om problemet skulle visa sig vara enkelt att åtgärda, krävs testning för att säkerställa att förändringen inte oavsiktligt påverkade någonting annat – vi vill inte ha fler fel än när vi började. Är ärendet inrapporterat i ärendehanteringssystemet är felrapporten hela tiden tillgänglig för alla inblandade, även om ärendet av något skäl drar ut på tiden.

Support

Har du problem med själva ärendehanteringssystemet, kontakta LTH Support.

flyspray.txt · Last modified: 2017-09-18 11:15 by cr