User Tools

Site Tools


flextidsblankett

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
flextidsblankett [2011-12-30 17:04]
cr
flextidsblankett [2018-05-18 14:12] (current)
cr
Line 18: Line 18:
 Flextidsblanketten utvecklas av Personalenheten centralt. Har du frågor om själva ifyllningen av blanketten eller andra arbetstids- eller flextidsfrågor,​ kontakta därför Personalenheten. Kontaktinformation finns på sidan i länken ovan. Flextidsblanketten utvecklas av Personalenheten centralt. Har du frågor om själva ifyllningen av blanketten eller andra arbetstids- eller flextidsfrågor,​ kontakta därför Personalenheten. Kontaktinformation finns på sidan i länken ovan.
  
-[[Helpdesk]] har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda hjälp med hur flextidsblanketten ska fyllas i.+[[LTH Support]] har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda hjälp med hur flextidsblanketten ska fyllas i.
flextidsblankett.txt · Last modified: 2018-05-18 14:12 by cr