User Tools

Site Tools


flextidsblankett

Var får jag tag i flextidsblanketten? Kan ni hjälpa mig med den?

Hitta till flextidsblanketten

Flextidsblanketten för anställda i form av ett Exceldokument finns på centrala Personalenhetens webbplats. För att hitta och hämta den, gå till www.lu.se → “Anställd” → “Personalblanketter” → “Flextidsblankett ÅÅÅÅ (avancerad; excelformat)” (där ÅÅÅÅ är året) och välj att spara filen under “Mina dokument”.

Här är en direktlänk till sidan där flextidsrapporten finns att ladda ner:

http://www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/personalblanketter

Support

Flextidsblanketten utvecklas av Personalenheten centralt. Har du frågor om själva ifyllningen av blanketten eller andra arbetstids- eller flextidsfrågor, kontakta därför Personalenheten. Kontaktinformation finns på sidan i länken ovan.

LTH Support har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda hjälp med hur flextidsblanketten ska fyllas i.

flextidsblankett.txt · Last modified: 2018-05-18 14:12 by cr