User Tools

Site Tools


fjarrskrivbord

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fjarrskrivbord [2017-09-18 11:06]
cr
fjarrskrivbord [2017-09-18 11:09] (current)
cr
Line 153: Line 153:
 ==== Viktigt ==== ==== Viktigt ====
  
-[[Helpdesk]] har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med support angående vare sig bredband, dator eller skrivare hemma. Har du problem med något av detta, vänd dig till leverantörens support.+[[LTH Support]] har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med support angående vare sig bredband, dator eller skrivare hemma. Har du problem med något av detta, vänd dig till leverantörens support.
  
fjarrskrivbord.txt · Last modified: 2017-09-18 11:09 by cr