User Tools

Site Tools


firefox

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
firefox [2015-07-01 11:28]
cr
firefox [2018-05-18 14:11] (current)
cr
Line 11: Line 11:
 Ja, men observera att Firefox tillhandahålls endast som ett komplement, och tyvärr oftast i en äldre version. Något annat har vi inte resurser till att tillhandahålla. Ja, men observera att Firefox tillhandahålls endast som ett komplement, och tyvärr oftast i en äldre version. Något annat har vi inte resurser till att tillhandahålla.
  
-Kan du leva med detta och fortfarande vill ha Firefox på din dator, kontakta [[Helpdesk]], så ordnar vi så att programmet automatiskt installeras på din dator.+Kan du leva med detta och fortfarande vill ha Firefox på din dator, kontakta [[LTH Support]], så ordnar vi så att programmet automatiskt installeras på din dator.
  
  
firefox.txt · Last modified: 2018-05-18 14:11 by cr