User Tools

Site Tools


firefox

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox är en webbläsare, som kan ses som ett alternativ till Internet Explorer eller Google Chrome.

Mer information om Firefox finns på www.mozilla.com.

Kan jag få Firefox på min dator?

Ja, men observera att Firefox tillhandahålls endast som ett komplement, och tyvärr oftast i en äldre version. Något annat har vi inte resurser till att tillhandahålla.

Kan du leva med detta och fortfarande vill ha Firefox på din dator, kontakta LTH Support, så ordnar vi så att programmet automatiskt installeras på din dator.

Varför är det en gammal version av Firefox?

Firefox levereras tyvärr i ett format som gör att det inte går att installera automatiskt i Windows-fleranvändarmiljöer i organisationer. Det är ett välkänt problem med Firefox, känt sedan minst sju år: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=231062

Vår möjlighet att, till skillnad från många övriga programvaror, på ett rationellt sätt tillhandahålla Firefox, är därför starkt begränsad. Den paketering av Firefox som vi använder är manuellt gjord och tar flera dagar att färdigställa och testa. Eftersom webbläsare ofta kommer i nya versioner, blir en sådan manuell paketering också snabbt inaktuell. Dessutom är det ett extremt tidsödande manuellt arbete som vi inte har resurser att lägga ned på i den takt som skulle krävas.

Vår förhoppning är att utvecklarna av Firefox i framtiden kommer att se till att Firefox levereras i det format som krävs för automatisk installation i Windows-fleranvändarmiljöer. Uppstickaren och webbläsarkonkurrenten Google Chrome har exempelvis aldrig haft detta problem, utan där har man redan från början sett till att programvaran levereras i det rätta formatet som krävs för automatiska fleranvändarinstallationer i stora organisationer och företag. Kanske kan det fungera som incitament även för utvecklarna av Firefox? Framtiden får utvisa om Firefox-utvecklarna är intresserade av detta.

Support

Vi kan tyvärr inte hjälpa till med support av Firefox. Upplever du något problem med en webbsida eller ett administrativt system i Firefox, ber vi dig att testa med Internet Explorer istället.

firefox.txt · Last modified: 2018-05-18 14:11 by cr