User Tools

Site Tools


filezilla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
filezilla [2015-07-01 11:44]
cr
filezilla [2018-05-18 14:08] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​filezilla|This page in English]]</​wrap>​
 +
 ====== FileZilla ====== ====== FileZilla ======
  
-===== Hur använder jag FTP-programmet ​FileZilla? =====+FileZilla är klientprogramvara till Windows för filöverföring till eller från datorer som stödjer anslutning via något av filöverföringsprotokollen FTP, SFTP eller SCP m.fl. 
 + 
 +Mer information om FileZilla finns på http://​filezilla-project.org/​. 
 + 
 + 
 +===== Frågor och svar ===== 
 + 
 +==== Kan jag få FileZilla på min dator? ==== 
 + 
 +Ja, FileZilla är antingen förinstallerat eller går att installera själv via [[Software Center]] på alla datorer som [[DDG]] sköter. 
 + 
 + 
 +===== Hur använder jag FileZilla? =====
  
-FTP är en allmän teknik för filöverföring,​ och det finns flera olika FTP-program att välja mellan. En stor fördel med FTP-tekniken är att den är snabb och att den fungerar på de flesta ställen där du har nät. Det FTP-program som vi rekommenderar,​ och som redan finns i [[Software Center]], heter "​FileZilla"​. FileZilla kan även användas för andra typer av filöverföringar och alltså inte bara FTP.+Exempelvis ​FTP är en allmän teknik för filöverföring,​ och det finns flera olika FTP-program att välja mellan. En stor fördel med FTP-tekniken är att den är snabb och att den fungerar på de flesta ställen där du har nät. Det FTP-program som vi rekommenderar,​ och som redan finns i [[Software Center]], heter "​FileZilla"​. FileZilla kan även användas för andra typer av filöverföringar och alltså inte bara FTP.
  
 Här nedan följer allmänna instruktioner för hur man kommer igång med att använda FileZilla för att hämta filer från en fjärrserver. För att kunna följa instruktionerna behöver du i förväg ha tillgång till de uppgifter om servernamn, användarnamn och lösenord som du behöver. Här nedan följer allmänna instruktioner för hur man kommer igång med att använda FileZilla för att hämta filer från en fjärrserver. För att kunna följa instruktionerna behöver du i förväg ha tillgång till de uppgifter om servernamn, användarnamn och lösenord som du behöver.
Line 34: Line 48:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Hör av dig till [[Helpdesk]] om du har problem med handhavande av FTP-programmet ​FileZilla.+Hör av dig till [[LTH Support]] om du har problem med handhavande av FileZilla.
filezilla.1435743850.txt.gz · Last modified: 2015-07-01 11:44 by cr