User Tools

Site Tools


filezilla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
filezilla [2007-09-07 18:34]
cr skapad
filezilla [2018-05-18 14:08] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-====== Hur använder jag FTP-programmet FileZilla? ======+<wrap round info>​[[en:​filezilla|This page in English]]</​wrap>​
  
-FTP är en allmän teknik för filöverföring,​ och det finns flera olika FTP-program att välja mellan. Ett FTP-program som vi rekommenderar,​ och som redan finns installerat på alla kansliets datorer, heter "FileZilla".+====== ​FileZilla ​======
  
-Här nedan följer allmänna instruktioner för hur man kommer igång med att använda ​FileZilla för att hämta filer från en fjärrserver. För att kunna följa instruktionerna behöver du i förväg ha tillgång ​till de uppgifter om servernamn, användarnamn och lösenord ​som du behöver.+FileZilla ​är klientprogramvara till Windows ​för filöverföring ​till eller från datorer ​som stödjer anslutning via något av filöverföringsprotokollen FTP, SFTP eller SCP m.fl.
  
-  ​Starta ​FileZilla. FileZilla finns under Start-menyn -> Alla program -FileZilla -FileZilla.+Mer information om FileZilla finns på http://​filezilla-project.org/​. 
 + 
 + 
 +===== Frågor och svar ===== 
 + 
 +==== Kan jag få FileZilla på min dator? ==== 
 + 
 +Ja, FileZilla ​är antingen förinstallerat eller går att installera själv via [[Software Center]] på alla datorer som [[DDG]] sköter. 
 + 
 + 
 +===== Hur använder jag FileZilla? ===== 
 + 
 +Exempelvis FTP är en allmän teknik för filöverföring,​ och det finns flera olika FTP-program att välja mellan. En stor fördel med FTP-tekniken är att den är snabb och att den fungerar på de flesta ställen där du har nät. Det FTP-program ​som vi rekommenderar,​ och som redan finns i [[Software Center]], heter "​FileZilla"​. FileZilla kan även användas för andra typer av filöverföringar och alltså inte bara FTP. 
 + 
 +Här nedan följer allmänna instruktioner för hur man kommer igång med att använda FileZilla för att hämta filer från en fjärrserver. För att kunna följa instruktionerna behöver du i förväg ha tillgång till de uppgifter om servernamn, användarnamn och lösenord som du behöver. 
 +  ​Om du inte hittar programmet på din dator kan du själv välja att installera det via **[[Software Center]]**. 
 +  - Starta ​FileZilla. Tryck på [[Windows-tangenten]] och skriv "FileZilla" och klicka på ikonen för programmet när det dyker upp i sökresultatet. 
 +  - Om du känner dig bekväm med engelska instruktioner kan du ta en titt här: https://​wiki.filezilla-project.org/Using
   - Öppna "​File"​-menyn längst uppe till vänster och välj "Site Manager"​.   - Öppna "​File"​-menyn längst uppe till vänster och välj "Site Manager"​.
   - Tryck på knappen "New Site".   - Tryck på knappen "New Site".
Line 28: Line 45:
 För att se innehållet i en fil bör man föra över den till den egna datorn först. Detta kan man göra genom att dra filen från den högra vyn (fjärrservern) till den vänstra vyn (den egna datorn). Öppna sedan mappen på den egna datorn där du lade filen i Utforskaren för att kunna granska filen och t.ex. öppna filen genom att dubbelklicka på den i Utforskarfönstret. För att se innehållet i en fil bör man föra över den till den egna datorn först. Detta kan man göra genom att dra filen från den högra vyn (fjärrservern) till den vänstra vyn (den egna datorn). Öppna sedan mappen på den egna datorn där du lade filen i Utforskaren för att kunna granska filen och t.ex. öppna filen genom att dubbelklicka på den i Utforskarfönstret.
  
-Hör av dig till [[Helpdesk]] om du har problem med handhavande av FTP-programmet ​FileZilla.+ 
 +===== Support ===== 
 + 
 +Hör av dig till [[LTH Support]] om du har problem med handhavande av FileZilla.
filezilla.1189182875.txt.gz · Last modified: 2007-09-07 18:34 by cr