User Tools

Site Tools


filezilla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
filezilla [2016-03-14 14:34]
cr
filezilla [2018-05-18 14:08]
cr
Line 12: Line 12:
 ==== Kan jag få FileZilla på min dator? ==== ==== Kan jag få FileZilla på min dator? ====
  
-Ja, FileZilla är antingen förinstallerat eller går att installera via [[Software Center]] på alla datorer som [[DDG]] sköter.+Ja, FileZilla är antingen förinstallerat eller går att installera ​själv ​via [[Software Center]] på alla datorer som [[DDG]] sköter.
  
  
Line 48: Line 48:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Hör av dig till [[Helpdesk]] om du har problem med handhavande av FileZilla.+Hör av dig till [[LTH Support]] om du har problem med handhavande av FileZilla.
filezilla.txt · Last modified: 2018-05-18 14:08 by cr