User Tools

Site Tools


filezilla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
filezilla [2015-05-18 15:33]
peterv
filezilla [2016-03-14 14:37]
cr [Kan jag få FileZilla på min dator?]
Line 1: Line 1:
-====== Hur använder jag FTP-programmet FileZilla? ======+<wrap round info>​[[en:​filezilla|This page in English]]</​wrap>​
  
-FTP är en allmän teknik för filöverföring,​ och det finns flera olika FTP-program att välja mellan. Det FTP-program som vi rekommenderar,​ och som redan finns i Software Center, heter "​FileZilla"​.+====== FileZilla ====== 
 + 
 +FileZilla är klientprogramvara till Windows för filöverföring till eller från datorer som stödjer anslutning via något av filöverföringsprotokollen FTP, SFTP eller SCP m.fl. 
 + 
 +Mer information om FileZilla finns på http://​filezilla-project.org/​. 
 + 
 + 
 +===== Frågor och svar ===== 
 + 
 +==== Kan jag få FileZilla på min dator? ==== 
 + 
 +Ja, FileZilla är antingen förinstallerat eller går att installera själv via [[Software Center]] på alla datorer som [[DDG]] sköter. 
 + 
 + 
 +===== Hur använder jag FileZilla? ===== 
 + 
 +Exempelvis ​FTP är en allmän teknik för filöverföring,​ och det finns flera olika FTP-program att välja mellan. En stor fördel med FTP-tekniken är att den är snabb och att den fungerar på de flesta ställen där du har nät. Det FTP-program som vi rekommenderar,​ och som redan finns i [[Software Center]], heter "​FileZilla"​. FileZilla kan även användas för andra typer av filöverföringar och alltså inte bara FTP.
  
 Här nedan följer allmänna instruktioner för hur man kommer igång med att använda FileZilla för att hämta filer från en fjärrserver. För att kunna följa instruktionerna behöver du i förväg ha tillgång till de uppgifter om servernamn, användarnamn och lösenord som du behöver. Här nedan följer allmänna instruktioner för hur man kommer igång med att använda FileZilla för att hämta filer från en fjärrserver. För att kunna följa instruktionerna behöver du i förväg ha tillgång till de uppgifter om servernamn, användarnamn och lösenord som du behöver.
-  - Om du inte hittar programmet ​så gå in i [[software_center|Software ​center]] och installera det+  - Om du inte hittar programmet ​på din dator kan du själv välja att installera det via **[[Software ​Center]]**
-  - Starta FileZilla. Tryck på Windows-tangenten och börja skriva ​FileZillaklicka när du ser sökningen har hittat programmet.+  - Starta FileZilla. Tryck på [[Windows-tangenten]] och skriv "FileZilla" och klicka ​på ikonen för programmet ​när det dyker upp i sökresultatet. 
 +  - Om du känner dig bekväm med engelska instruktioner kan du ta en titt här: https://​wiki.filezilla-project.org/Using
   - Öppna "​File"​-menyn längst uppe till vänster och välj "Site Manager"​.   - Öppna "​File"​-menyn längst uppe till vänster och välj "Site Manager"​.
   - Tryck på knappen "New Site".   - Tryck på knappen "New Site".
Line 28: Line 45:
 För att se innehållet i en fil bör man föra över den till den egna datorn först. Detta kan man göra genom att dra filen från den högra vyn (fjärrservern) till den vänstra vyn (den egna datorn). Öppna sedan mappen på den egna datorn där du lade filen i Utforskaren för att kunna granska filen och t.ex. öppna filen genom att dubbelklicka på den i Utforskarfönstret. För att se innehållet i en fil bör man föra över den till den egna datorn först. Detta kan man göra genom att dra filen från den högra vyn (fjärrservern) till den vänstra vyn (den egna datorn). Öppna sedan mappen på den egna datorn där du lade filen i Utforskaren för att kunna granska filen och t.ex. öppna filen genom att dubbelklicka på den i Utforskarfönstret.
  
-Hör av dig till [[Helpdesk]] om du har problem med handhavande av FTP-programmet ​FileZilla.+ 
 +===== Support ===== 
 + 
 +Hör av dig till [[Helpdesk]] om du har problem med handhavande av FileZilla.
filezilla.txt · Last modified: 2018-05-18 14:08 by cr