User Tools

Site Tools


filezilla

This page in English

FileZilla

FileZilla är klientprogramvara till Windows för filöverföring till eller från datorer som stödjer anslutning via något av filöverföringsprotokollen FTP, SFTP eller SCP m.fl.

Mer information om FileZilla finns på http://filezilla-project.org/.

Frågor och svar

Kan jag få FileZilla på min dator?

Ja, FileZilla är antingen förinstallerat eller går att installera själv via Software Center på alla datorer som DDG sköter.

Hur använder jag FileZilla?

Exempelvis FTP är en allmän teknik för filöverföring, och det finns flera olika FTP-program att välja mellan. En stor fördel med FTP-tekniken är att den är snabb och att den fungerar på de flesta ställen där du har nät. Det FTP-program som vi rekommenderar, och som redan finns i Software Center, heter “FileZilla”. FileZilla kan även användas för andra typer av filöverföringar och alltså inte bara FTP.

Här nedan följer allmänna instruktioner för hur man kommer igång med att använda FileZilla för att hämta filer från en fjärrserver. För att kunna följa instruktionerna behöver du i förväg ha tillgång till de uppgifter om servernamn, användarnamn och lösenord som du behöver.

 1. Om du inte hittar programmet på din dator kan du själv välja att installera det via Software Center.
 2. Starta FileZilla. Tryck på Windows-tangenten och skriv “FileZilla” och klicka på ikonen för programmet när det dyker upp i sökresultatet.
 3. Om du känner dig bekväm med engelska instruktioner kan du ta en titt här: https://wiki.filezilla-project.org/Using
 4. Öppna “File”-menyn längst uppe till vänster och välj “Site Manager”.
 5. Tryck på knappen “New Site”.
 6. Namnet på siten som visas i trädstrukturen till vänster blir automatiskt “New FTP Site”. Detta namn har ingen teknisk betydelse och är endast för eget bruk, så byt gärna ut det mot något namn som kanske är mer beskrivande för dig.
 7. I fältet “Host:” ska du skriva in namnet på den server som ska anslutas till. Detta namn måste skrivas in exakt som det är angivet i de instruktioner du fått.
 8. Fälten “Port:” och “Servertype:” ska inte ändras, dvs de ska behålla sina förifyllda värden “21” respektive “FTP”.
 9. “Logontype” ska ändras från “Anonymous” till värdet “Normal”.
 10. Kryssrutan “Bypass proxy settings” behöver inte ändras.
 11. I fältet “User:” skriver man in det användarnamn man fått. Observera att det görs skillnad på gemener och versaler.
 12. I fältet “Password:” skriver man in det lösenord man fått. Observera att det görs skillnad på gemener och versaler.
 13. Övriga värden behöver inte ändras. Tryck nu på “Save and Exit” för att spara dessa uppgifter i programmet.

Testa nu att ansluta. Gör så här:

 1. Öppna “Site Manager” igen (samma som i steg 2).
 2. Dubbelklicka på den site i trädstrukturen till vänster som du skapade tidigare.
 3. Du ska nu kopplas upp mot servern.
 4. Om anslutningen lyckades ska du nu se innehållet på servern i programmets högra vy. I den vänstra vyn ser du innehållet på din egen dator.

För att gå in i en undermapp dubbelklickar man på mappen. För att gå upp en nivå dubbelklickar man på specialmappen med namnet .. (dubbelpunkt). Dubbelpunkt har alltså speciell betydelse och betyder alltså “till mappen ovanför denna”.

För att se innehållet i en fil bör man föra över den till den egna datorn först. Detta kan man göra genom att dra filen från den högra vyn (fjärrservern) till den vänstra vyn (den egna datorn). Öppna sedan mappen på den egna datorn där du lade filen i Utforskaren för att kunna granska filen och t.ex. öppna filen genom att dubbelklicka på den i Utforskarfönstret.

Support

Hör av dig till LTH Support om du har problem med handhavande av FileZilla.

filezilla.txt · Last modified: 2018-05-18 14:08 by cr