User Tools

Site Tools


fileopen

This is an old revision of the document!


FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat® and Adobe Reader®

För tjänsten Subito behövs programvaran “FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat® and Adobe Reader®”. Som namnet antyder är programmet en insticksmodul till Adobe Acrobat, och denna har vi förinstallerat på samtliga personaldatorer i biblioteken som vi sköter.

Man kan testa om programvaran är installerad korrekt och fungerar genom att klicka på denna länk: http://plugin.fileopen.com/installcomplete/installcomplete.pdf

FileOpen-insticksmodulen verkar inte fungera på min dator! Hur löser jag det?

Kontrollera att FileOpen-insticksmodulen inte av någon anledning inaktiverats i Acrobat. Om FileOpen-insticksmodulen är aktiverad ska den synas i Acrobat under “Hjälp”-menyn → “Om insticksprogram från andra tillverkare” → “FileOpen WebPublisher…”.

Om denna menypost av någon anledning inte syns, kontrollera inställningen “Redigera”-menyn → “Inställningar” → “Vid start” → “Använd bara certifierade insticksprogram”. Denna inställning ska inte vara aktiverad/ikryssad! Är den ikryssad fungerar inte FileOpen-insticksmodulen.

Ta alltså bort krysset för denna inställning om den av någon anledning är ikryssad, spara inställningarna, och starta sedan om Acrobat. Testa sedan att öppna ett Subito-dokument eller testdokumentet ovan igen.

fileopen.1246621405.txt.gz · Last modified: 2009-07-03 13:43 by cr