User Tools

Site Tools


fileopen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fileopen [2014-03-27 16:38]
cr
fileopen [2014-03-27 16:44]
cr
Line 1: Line 1:
 ====== FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat® and Adobe Reader® ====== ====== FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat® and Adobe Reader® ======
  
-För tjänsten Subito behövs programvaran "​FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat® and Adobe Reader®"​. Som namnet antyder är programmet en insticksmodul till [[Adobe Reader]] eller [[Adobe Acrobat]], och denna har vi förinstallerat på samtliga personaldatorer i biblioteken som vi sköter.+För tjänsten Subito behövs programvaran "​FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat® and Adobe Reader®"​. Som namnet antyder är programmet en insticksmodul till [[Adobe Reader]] eller [[Adobe Acrobat]], och denna insticksmodul ​har vi förinstallerat på samtliga personaldatorer i biblioteken som vi sköter.
  
 Man kan testa om programvaran är installerad korrekt och fungerar genom att klicka på denna länk: http://​plugin.fileopen.com/​installcomplete/​installcomplete.pdf Man kan testa om programvaran är installerad korrekt och fungerar genom att klicka på denna länk: http://​plugin.fileopen.com/​installcomplete/​installcomplete.pdf
fileopen.txt · Last modified: 2014-03-27 16:44 by cr