User Tools

Site Tools


fileopen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
fileopen [2009-07-03 13:43]
cr skapad
fileopen [2014-03-27 16:38]
cr
Line 1: Line 1:
 ====== FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat® and Adobe Reader® ====== ====== FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat® and Adobe Reader® ======
  
-För tjänsten Subito behövs programvaran "​FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat® and Adobe Reader®"​. Som namnet antyder är programmet en insticksmodul till Adobe Acrobat, och denna har vi förinstallerat på samtliga personaldatorer i biblioteken som vi sköter.+För tjänsten Subito behövs programvaran "​FileOpen Plug-in for Adobe Acrobat® and Adobe Reader®"​. Som namnet antyder är programmet en insticksmodul till [[Adobe Reader]] eller [[Adobe Acrobat]], och denna har vi förinstallerat på samtliga personaldatorer i biblioteken som vi sköter.
  
 Man kan testa om programvaran är installerad korrekt och fungerar genom att klicka på denna länk: http://​plugin.fileopen.com/​installcomplete/​installcomplete.pdf Man kan testa om programvaran är installerad korrekt och fungerar genom att klicka på denna länk: http://​plugin.fileopen.com/​installcomplete/​installcomplete.pdf
Line 8: Line 8:
 ===== FileOpen-insticksmodulen verkar inte fungera på min dator! Hur löser jag det? ===== ===== FileOpen-insticksmodulen verkar inte fungera på min dator! Hur löser jag det? =====
  
-Kontrollera att FileOpen-insticksmodulen inte av någon anledning inaktiverats i Acrobat. ​+Kontrollera att FileOpen-insticksmodulen inte av någon anledning inaktiverats i [[Adobe ​Acrobat]]
 Om FileOpen-insticksmodulen är aktiverad ska den synas i Acrobat under "​Hjälp"​-menyn -> "Om insticksprogram från andra tillverkare"​ -> "​FileOpen WebPublisher..."​. Om FileOpen-insticksmodulen är aktiverad ska den synas i Acrobat under "​Hjälp"​-menyn -> "Om insticksprogram från andra tillverkare"​ -> "​FileOpen WebPublisher..."​.
  
fileopen.txt · Last modified: 2014-03-27 16:44 by cr