User Tools

Site Tools


fastisar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fastisar [2015-12-04 10:56]
cr
fastisar [2018-05-18 14:07] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​sticky notes|This page in English]]</​wrap>​
 +
 ====== Fästisar ====== ====== Fästisar ======
  
Line 25: Line 27:
   * De är inte oläsliga redan från början pga handstil   * De är inte oläsliga redan från början pga handstil
   * De kan innehålla klickbara länkar   * De kan innehålla klickbara länkar
-  * De kan allihop snabbt döljas med ett enkelt musklick och på motsvarande sätt allihop plockas fram med ett enkelt musklick+  * De kan allihop snabbt döljas med ett enkelt musklick och på motsvarande sätt allihop plockas fram med ett enkelt musklick((På programmets ikon.))
   * De är miljövänligare   * De är miljövänligare
  
Line 33: Line 35:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Fler frågor om Fästisar? Kontakta [[Helpdesk]].+Fler frågor om Fästisar? Kontakta [[LTH Support]].
  
fastisar.1449222990.txt.gz · Last modified: 2015-12-04 10:56 by cr