User Tools

Site Tools


fargkopiator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fargkopiator [2007-06-25 18:50]
cr
fargkopiator [2007-06-29 13:54] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Hur använder jag färgkopiatorn?​ ====== ====== Hur använder jag färgkopiatorn?​ ======
  
-I de olika husen finns olika typer av multifunktionsenheter,​ som kan användas som färgkopiatorer,​ färgskrivare,​ och skanners. ​Välj ditt hus nedan för att hitta till instruktioner för rätt modell. +I de olika husen finns olika typer av multifunktionsenheter,​ som kan användas som färgkopiatorer,​ färgskrivare,​ och skanners. ​Se avsnittet [[skrivare]] ​för information om vilka enheter som finns och instruktioner för respektive enhet.
- +
-===== Kårhuset ===== +
- +
-  * [[c550|Konica Minolta Bizhub C550]] +
- +
- +
-===== Studiecentrum ===== +
- +
-  * [[c450|Konica Minolta Bizhub C450]] +
- +
-===== E-huset ===== +
- +
-  * [[c450|Konica Minolta Bizhub C450]]+
  
  
fargkopiator.txt · Last modified: 2007-06-29 13:54 by cr