User Tools

Site Tools


fargkopiator

Hur använder jag färgkopiatorn?

I de olika husen finns olika typer av multifunktionsenheter, som kan användas som färgkopiatorer, färgskrivare, och skanners. Se avsnittet skrivare för information om vilka enheter som finns och instruktioner för respektive enhet.

fargkopiator.txt · Last modified: 2007-06-29 13:54 by cr