User Tools

Site Tools


exchange_activesync

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
exchange_activesync [2015-06-15 23:19]
perf [Bakgrund]
exchange_activesync [2018-05-18 14:07] (current)
cr
Line 21: Line 21:
 Om du väljer att ha automatisk synkronisering,​ ange inte en för frekvent uppdateringsfrekvens i Exchange ActiveSyncs inställningar. Automatisk synkronisering bör ske högst en gång i timmen. Använd **inte** läget "​Push"​! Om du väljer att ha automatisk synkronisering,​ ange inte en för frekvent uppdateringsfrekvens i Exchange ActiveSyncs inställningar. Automatisk synkronisering bör ske högst en gång i timmen. Använd **inte** läget "​Push"​!
  
-För användning av tjänsten Exchange ActiveSync krävs att ditt användarnamn och [[lösenord]] till kansliets datorsystem lagras i telefonen. **Skulle du bli av med din mobiltelefon är det därför viktigt att du omedelbart meddelar ​både [[SoT]] och [[Helpdesk]]**. En annan konsekvens av detta är att när du [[lösenord|byter lösenord på kansliets datorsystem]],​ måste du även komma ihåg att uppdatera det lösenord som är sparat i telefonen.+För användning av tjänsten Exchange ActiveSync krävs att ditt användarnamn och [[lösenord]] till kansliets datorsystem lagras i telefonen. **Skulle du bli av med din mobiltelefon är det därför viktigt att du omedelbart meddelar [[LTH Support]]**. En annan konsekvens av detta är att när du [[lösenord|byter lösenord på kansliets datorsystem]],​ måste du även komma ihåg att uppdatera det lösenord som är sparat i telefonen.
  
 Se till att alternativet **"​Säker anslutning"​ är "​På"​** i Exchange ActiveSync. Är inte detta fallet, kommer ditt användarnamn och lösenord att skickas i klartext, fritt för vem som helst att snappa upp. Det är alltså av yttersta vikt för din egen skull att se till att dina inloggningsuppgifter skickas krypterade, genom att se till att alternativet "​säker anslutning"​ används. Se till att alternativet **"​Säker anslutning"​ är "​På"​** i Exchange ActiveSync. Är inte detta fallet, kommer ditt användarnamn och lösenord att skickas i klartext, fritt för vem som helst att snappa upp. Det är alltså av yttersta vikt för din egen skull att se till att dina inloggningsuppgifter skickas krypterade, genom att se till att alternativet "​säker anslutning"​ används.
Line 83: Line 83:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du problem eller frågor om [[mobiltelefon|mobiltelefoner]] ​i allmänhet, kontakta [[SoT]]. Detta gäller även frågor kring mobiltelefonmodeller och abonnemangsfrågor.+Har du problem eller frågor om [[mobiltelefon|mobiltelefoner]],​ kontakta [[LTH Support]]. Detta gäller även frågor kring mobiltelefonmodeller och abonnemangsfrågor.
  
-Behöver du hjälp med inställningarna för Exchange ActiveSync, kontakta [[Helpdesk]]. 
  
exchange_activesync.txt · Last modified: 2018-05-18 14:07 by cr