User Tools

Site Tools


exchange_activesync

Exchange ActiveSync

Bakgrund

Exchange ActiveSync är en funktion för att komma åt e-post, kontakter och kalender i mobiltelefonen. För att kunna använda denna funktion krävs en särskild mobiltelefon som har stöd för Exchange ActiveSync. För kansliets del gäller detta i första hand följande mobiltelefonmodeller:

Har du frågor om din mobiltelefon stöder Exchange ActiveSync, kontakta SoT.

Viktigt

Ett villkor för att få använda funktionen Exchange ActiveSync är att du också delar din kalender i Outlook. Detta är beslutat av kanslichefen.

Exchange ActiveSync använder mobildatatrafik för att kommunicera med kansliets e-postserver. Befinner du dig inom Sverige är det inget problem, eftersom erforderlig mängd datatrafik redan ingår i den typ av mobilabonnemang inom Sverige som används på kansliet, men ska du resa utomlands är det väldigt viktigt att du i förväg stänger av funktionen Exchange ActiveSync. Datatrafiken utomlands, som Exchange ActiveSync då använder, kommer annars att bli väldigt dyr.

Om du väljer att ha automatisk synkronisering, ange inte en för frekvent uppdateringsfrekvens i Exchange ActiveSyncs inställningar. Automatisk synkronisering bör ske högst en gång i timmen. Använd inte läget “Push”!

För användning av tjänsten Exchange ActiveSync krävs att ditt användarnamn och lösenord till kansliets datorsystem lagras i telefonen. Skulle du bli av med din mobiltelefon är det därför viktigt att du omedelbart meddelar LTH Support. En annan konsekvens av detta är att när du byter lösenord på kansliets datorsystem, måste du även komma ihåg att uppdatera det lösenord som är sparat i telefonen.

Se till att alternativet “Säker anslutning” är “På” i Exchange ActiveSync. Är inte detta fallet, kommer ditt användarnamn och lösenord att skickas i klartext, fritt för vem som helst att snappa upp. Det är alltså av yttersta vikt för din egen skull att se till att dina inloggningsuppgifter skickas krypterade, genom att se till att alternativet “säker anslutning” används.

Så här gör du

Första steget är att förvissa sig om att du har en mobiltelefon som stöder funktionen Exchange ActiveSync. Se listan ovan med mobiltelefonmodeller.

För att därefter aktivera funktionen Exchange ActiveSync, följ följande instruktioner. Instruktionerna nedan beskriver hur det fungerar på telefonerna Sony Ericsson Naite, Sony Ericsson G502 och Sony Ericsson Z770i:

 1. Verifiera först att datatrafik fungerar på telefonen. Detta kan du enkelt göra genom att starta telefonens webbläsare och surfa till en valfri sida, exempelvis www.google.se.
  • Skulle det inte fungera att surfa till en sådan sida, kommer inte heller Exchange ActiveSync att fungera. Då måste först internetinställningar hämtas och lagras på telefonen. Skulle det vara så, följ anvisningarna på http://www.telia.se/foretag/kundservice/support/mobilt/installningar/ och välj att få inställningarna för “Telia Surfport” skickade till din mobiltelefon. Följ anvisningarna, och testa sedan igen att det fungerar att surfa på telefonen innan du går vidare.
 2. För att synkronisering ska fungera krävs att rätt tidszon är angiven i telefonen. Välj Meny → “Inställningar” → “Tid och datum” → “Min tidszon” och se till att värdet för tidszon är “Stockholm”. Kontrollera också att tid och datum i övrigt är korrekt angivet i telefonen.
 3. Välj Meny → “Hjälpredor” → “Synkronisering”. På frågan om du vill skapa ett konto, svara ja.
  1. Välj “Exchange ActiveSync” som typ av konto.
  2. Du får en fråga om namn på kontot. För enkelhetens skull, ange “LTH Kansli” som namn.
 4. Du får nu möjlighet att ange inställningar för Exchange ActiveSync.
  1. Fliken “Allmänt” visas i utgångsläget. Ange följande inställningar på denna flik:
   1. I fältet “Serveradress”, ange följande:
    https://mail.kansli.lth.se
   2. I fältet “Domän”, ange följande:
    kansli
   3. I fältet “Användarnamn”, ange ditt eget användarnamn som du använder för att logga in på kansliets datorer, på formen
    fornamn.efternamn
   4. I fältet “Lösenord”, ange samma lösenord som du använder för att logga in på kansliets datorer.
  2. Tryck nu pil höger för att komma till nästa flik, “Program”, och kryssa där i vad du vill synkronisera utav följande:
   • E-post
   • Kalender
   • Kontakter
  3. Tryck nu pil höger igen för att komma till nästa flik, “E-post”. De flesta inställningar på denna flik behöver inte ändras, men kontrollera följande inställningar:
   1. I fältet “Storlek på bilaga”, verifiera att alternativet “Ladda aldrig ner” är valt. Normalt sett vill man inte läsa bilagor i telefonen – det ökar behovet av datatrafik signifikant och slöar samtidigt ned telefonen.
   2. I fältet “E-postadress”, ange din e-postadress på formen:
    fornamn.efternamn@kansli.lth.se
   3. Under “Ljudsignal” kan du själv välja och provlyssna den ljudsignal som ska användas för ny e-post.
  4. Tryck nu pil höger för att komma till nästa flik, “Kalender”. Här kan du ändra hur långt i tiden som kalendern ska visas – standardinställningen “2 veckor” behöver normalt inte ändras. Tänk på att ju mer som ska visas i kalendern, desto långsammare blir synkroniseringen, och även telefonen kan upplevas som långsammare.
  5. Tryck nu pil höger för att komma till nästa flik, “Avancerat”.
   1. Verifiera att inställningen för “Push” är “Av”.
   2. I fältet “Synk-intervall” kan du välja om, och i så fall hur ofta, du vill att synkronisering automatiskt ska ske. Välj inte ett för kort synkroniseringsintervall. Automatisk synkronisering bör ske högst en gång i timmen!
   3. Under “Tillåt anslutning”, verifiera att alternativet “Hemnät” är valt. Denna inställning förhindrar att synkronisering oavsiktligen sker när du befinner dig utomlands och använder ett annat mobilnät än Telia Sverige. Denna inställning ska alltså inte ändras till någonting annat.
   4. Under “Anslutning” väljer du “Telia Surfport”.
   5. Verifiera att inställningen för “Säker anslutning” är “På”. Om inte säker anslutning används, kommer ditt användarnamn och lösenord att skickas i klartext, fritt för vem som helst att snappa upp. Det är alltså av yttersta vikt för din egen skull att se till att dina inloggningsuppgifter skickas krypterade, genom att se till att alternativet “säker anslutning” används.
  6. Välj nu “Spara”.
 5. Se nu till att rätt konto är markerat, och tryck därefter “Starta” för att manuellt starta synkroniseringen. Den första synkroniseringen kan ta en stund, men håll den under uppsikt och iaktta eventuella felmeddelanden.
 6. Klart!

Redigera inställningarna i efterhand

Skulle du behöva redigera inställningarna för Exchange ActiveSync i efterhand, gör följande:

 1. Välj Meny → “Hjälpredor” → “Synkronisering”.
 2. Markera det konto som du skapat tidigare. Om du har följt anvisningarna ovan har det namnet “LTH Kansli”.
 3. Med det kontot markerat, välj “Alternativ” och sedan “Red.” (Redigera).
 4. Du får nu möjlighet att ange inställningar för Exchange ActiveSync. Följ anvisningarna från och med punkt 4 i "Så här gör du" ovan.

Support

Har du problem eller frågor om mobiltelefoner, kontakta LTH Support. Detta gäller även frågor kring mobiltelefonmodeller och abonnemangsfrågor.

exchange_activesync.txt · Last modified: 2018-05-18 14:07 by cr